Helsingborg i Greater Copenhagen

Arbetet i the Greater Copenhagen Committee (GCC) leds av en politisk styrelse, där Helsingborg representeras av kommunalråd Christian Orsing (M).

Under styrelsen finns en styrgrupp på kommundirektörsnivå, och en kontaktgrupp på tjänstemannanivå som bereder ärendena till styrgruppen och styrelsen. Helsingborg deltar i arbetet i båda dessa grupper.

Kontaktperson för det övergripande arbetet i Greater Copenhagen är utvecklingsdirektör Mikael Kipowski, Mikael.Kipowski@helsingborg.se, stadsledningsförvaltningen.

Verksamheten sker inom ett antal prioriterade områden:

En integrerad och hållbar tillväxtregion

Greater Copenhagen ska vara en sammanhängande arbetsmarknad som kan locka till sig och behålla rätt kompetens. Här ska det vara enkelt för arbetstagare att ta ett jobb på andra sidan sundet, på samma sätt som det är enkelt för arbetsgivare och företag att få tillgång till välutbildad arbetskraft och rätt kompetens.

Arbetet har konkretiserats i ett arbetsmarknadscharter, ett dokument med gemensamma prioriteringar, som tagits fram i samarbete med arbetsmarknadens parter. Här kan du läsa Greater Copenhagens arbetsmarknadscharter (pdf 2 MB).

För Helsingborg är utvecklingen i den norra delen av Öresund viktig. Vi har verkat för en utökad närvaro av Öresund Direkt i norra Greater Copenhagen, där numera en popup-filial har öppet första dagen i månaden. Läs mer om popup-filialen på newsoresund.se. Öresund Direkt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen.

Kontakt Helsingborgs stad: Arbetsmarknadsdirektör Maria Norrby, maria.norrby@helsingborg.se,  arbetsmarknadsförvaltningen.

Infrastruktur och mobilitet

En välfungerande, robust transportinfrastruktur gör det enklare för invånare och företag att röra sig till, från och inom Greater Copenhagen. För att säkra en god mobilitet och kortare restider i Greater Copenhagen är det viktigt att också föra in våra regionala behov i den nationella kontexten. Styrelsen för Greater Copenhagen Committee har enats om en trafikcharter, ett dokument med gemensamma prioriteringar inom infrastruktur (pdf 11 MB).

Helsingborg har särskilt fokus på att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen i norra delen av regionen och medverkade aktivt i EU-projektet Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen. Läs mer på Greater Copenhagens webbplats.

Kontakt Helsingborgs stad: Angelica Nilsson, Angelica.Nilsson@helsingborg.se, enhetschef Samhälle och infrastruktur, stadsledningsförvaltningen.

Greater Copenhagen Green

Greater Copenhagen har ett uttalat mål om att skapa hållbar tillväxt.

Vår region kännetecknas av stark kompetens inom områden som förnybar energi, återvinning samt avfalls- och vattenhantering och ligger i framkant inom gröna investeringar och innovation. Därför har vi samlat Greater Copenhagens gemensamma utvecklingsområden i en Grön Charter (pdf 13 MB).

Greater Copenhagen Green är vår gemensamma politiska plattform för grön politik och vägledande för hela Greater Copenhagen.

Kontakt Helsingborgs stad: Miljödirektör Henrik Frindberg, Henrik.Frindberg@helsingborg.se, miljöförvaltningen.

Varumärket Greater Copenhagen

En viktig del i arbetet med Greater Copenhagen är kommunikation och berättelsen om vår metropolregion. Detta arbete tar sin utgångspunkt i vår gemensamma vision och är vägledande för hur vi arbetar med marknadsföring och påverkansfrågor.

Varumärket Greater Copenhagen används vid internationell marknadsföring av de kommuner och regioner som deltar i samarbetet. Syftet med varumärkesarbetet är att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen. Detta gör vi genom att stärka regionens förmåga att attrahera internationella investerare, företag, studerande, besökare och boende.

Ansvarig i Sverige är Business Region Skåne. På den danska sidan ansvarar Copenhagen Capacity för arbetet.

Helsingborg har en representant i kommunikationsgruppen. Gruppen definierar kommunikationsåtgärder som förankrar varumärket i medlemsorganisationerna, följer varumärkesansvariges arbete och kvalificerar nya internationella marknadsföringsinitiativ.

Kontakt Helsingborgs stad: Kommunikation- och marknadsdirektör Fredrik Wahrolén, fredrik.wahrolen@helsingborg.se, stadsledningsförvaltningen.

På Greater Copenhagens webbplats hittar du material som alla kommuner och regioner kan använda i sin marknadsföring av sig själva som en del av Greater Copenhagen.

Gå till Greater Copenhagens pressrum

Internationell marknadsföring

Greater Copenhagen arbetar med internationell marknadsföring för att attrahera investerare, turister, företag och talanger till vår region. Den internationella konkurrensen idag är hård och vår storlek är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför är vårt samarbete tvärs över sundet viktigt.

Kontakt Helsingborgs stad: tillförordnad näringslivsdirektör Helena Wennerström, Helena.Wennerstrom@helsingborg.se, avdelningen för näringsliv och destination, stadsledningsförvaltningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.