Ny metod för stadsdelsutveckling – SafeGrowth

Helsingborg testar en ny metod för stadsdelsutveckling med fokus på invånarengagemang – SafeGrowth.

Under en studieresa till New York 2018, kom Helsingborgs säkerhetschef Elina Bratt i kontakt med New York City Mayors Office, där de berättade om trygghetsarbetet och sin satsning på SafeGrowth. Grundaren Gregory Saville från organisationen AlterNation LLS och Ifeoma Ebo från New York City Mayors Office of Criminal Justice kom därefter till H22 Summit hösten 2019 där de presenterade SafeGrowth metoden. Du kan se deras presentation i den här filmen (Youtube):

Efter det inleddes ett samarbete vilket resulterade i en satsning i Helsingborgs stad med pilotområde Drottninghög.

Innovationen i metoden ligger i utförandet

Innovationen i metoden ligger i utförandet samt att den inte är beprövad, varken i en svensk eller europeisk kontext. Arbetet utgår ifrån principen ”To – For – With” vilket innebär att vi arbetar ”Till – För – och Tillsammans” med stadens invånare.

Metoden innebär att stadens tjänstemän och invånare från Drottninghög får en utbildning i CPTED (crime prevention through environmental design) där generation 1 syftar till att minska kriminellt beteende genom att bygga miljöer på ett sådant sätt att brott försvåras, och generation 2 tar hänsyn till den sociala aspekten av brottsprevention som exempelvis att öka känslan av gemenskap inom området. Metoden säkerställer ett aktivt invånarengagemang samt ett ägandeskap till det fysiska rummet i staden.

Genom att arbeta så nära rötterna som möjligt enligt ett botten upp perspektiv, är målet att få invånarna att i organiserad och strukturerad form med stöttning av stadsdelsutvecklare lära sig skapa säkra, trygga och hållbara platser på lång sikt.

Implementeras stegvis med start på Drottninghög

SafeGrowth implementeras stegvis i Helsingborg, med start på Drottninghög. Under implementeringen bibehålls kontakten med AlterNation LLS samt det internationella SafeGrowth nätverket. Samverkan med invånarna beräknas sätta igång i början av hösten 2021. Här kan du se en introduktionsfilm (Youtube):

 
 

Kontaktperson: Maria Wiklund, stadsledningsförvaltningen,  mejladress Maria.Wiklund@helsingborg.se.