Europeiskt samarbete om placemaking på Gustav Adolfs torg

Placemaking är både en övergripande strategi och ett praktiskt tillvägagångssätt för att förbättra en stadsdel, plats eller park.

Placemaking inspirerar människor att kollektivt utveckla och ”återuppfinna” offentliga platser och stärker sambandet mellan människor och de platser de delar.

Mer än att bara främja bättre urban design skapar man förutsättningar för kreativa sätt att använda platser på, med särskild fokus på de fysiska, kulturella och sociala identiteter som definierar en plats.

I projektet samarbetar stadsbyggnadsförvaltningen med stadsledningsförvaltningen, Citysamverkan och Näringsliv och Destination i Helsingborg och med det europeiska nätverket Placemaking Europe, framför allt med Vivian Doumpa, som är baserad i Aten i Grekland, och Ramon Marrades från Madrid i Spanien.

Under pandemin har de lett arbetet på distans, men så fort situationen tillåter kommer de att jobba mer på plats. Lokalt har Mustafa Sharif involverats som är en placemaker leader i nätverket och är baserad i Stockholm.

Satsningen är en del av Älskade Söder.

Kontaktperson för Älskade Söder: Ann-Charlotte Wedelsbäck, stadsbyggnadsförvaltningen, mejladress: ann-charlotte.wedelsback@helsingborg.se.

Kontaktperson för placemaking på Gustav Adolfs torg: Moa Sundberg, stadsbyggnadsförvaltningen, mejladress: moa.sundberg@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?