Bostad först

Bostad först går ut på att erbjuda hemlösa personer en permanent bostad med ett eget förstahandskontrakt. Människor ska inte behöva slussas runt mellan olika härbärgen och andra tillfälliga lösningar beroende på om man för tillfället är drogfri eller inte, eller på grund av andra saker som händer i ens liv.

Bostaden ska ligga ute i samhället bland andra hyresgäster. Och det ska finnas ett mobilt team tillhands dygnet runt. Teamet fungerar som ett stöd till både den boende och till fastighetsägaren.

Vem kan få en bostad?

För att delta i Bostad först måste personen vara:

  • hemlös
  • i behov av stort stöd från socialtjänsten på grund av missbruk och/eller psykisk ohälsa
  • folkbokförd i Helsingborg sedan två år tillbaka
  • inskriven hos arbetsmarknadsförvaltningen eller socialförvaltningen
  • motiverad till att ta tag i sitt liv och ha en genuin vilja till att behålla sitt boende
  • villig att ha löpande kontakt med stödteamet under två år.

Urval

Efter remiss från socialsekreterare intervjuas de utvalda av Bostad först-teamet. Teamet kommer också att ta kontakt med olika människor som har någon relation till den bostadssökande.

Om du är hyresvärd och vill hyra ut

Är du fastighetsägare och har en ledig lägenhet som du vill hyra ut till Bostad först, kontakta Sara Hjert, telefon: 0708-13 85 87.

Här kan du se ett exempel på den hyresgaranti som kommunen går in med för att du som hyresvärd ska känna dig trygg (pdf 0,1 MB).

Svar på några vanliga frågor som du som hyresvärd kan ställa dig.

Så har du fått en lägenhet – vad händer sen?

Hyresgästen och Bostad först-teamet tar tillsammans fram en handlingsplan. Teamet kommer även att samverka med personer runtomkring hyresgästen, till exempel föreningar, personligt ombud, psykiatri, beroendemottagning, socialsekreterare samt familj och vänner. Handlingsplanen ska beskriva hur stödet ska se ut i det egna boendet och vem som gör vad, när och hur.

Om det blir problem

I handlingsplanen ingår också vad som händer vid avbrott i planen eller om någon misslyckas att följa de krav och skyldigheter som gäller alla hyresgäster.

Det finns bland annat ett antal ”sviktplatser” där personen kan vistas en tid för att sedan flytta hem igen, till exempel vid ett kraftigt återfall i missbruk som påverkar boendet.

Helsingborg och Stockholm är först ut i Sverige

Det är vanligt att svenska kommuner använder sig av ett system där den hemlöse får ”kvalificera” sig till ett eget boende genom att klättra uppåt i en boendehierarki: från natthärbärge och korttidsboende till träningslägenhet, till eget förstahandskontrakt. I Bostad först-projektet gör vi tvärtom: först egen bostad, därefter stöd efter behov.

Metoden har testats i andra länder. Helsingborg och Stockholm var de första två kommunerna i Sverige som kom igång med projektet. Målet i Helsingborg var att minst 25 personer skulle erbjudas en lägenhet inom tre år. Under hösten 2013 blev verksamheten en permanent del av arbetet mot hemlöshet i Helsingborg.

Mål

En satsning på att fler personer kan bo i lägenhet med stöd förväntas på sikt medföra att hemlösheten i staden minskar betydligt samt att människor inte blir fast på akutboenden eller härbärgen under någon längre tid. Ett visst behov av kollektiva boenden kommer att kvarstå.

Helsingborgs stad har högt ställda mål och förväntar sig att 80 procent av de som flyttar in i sin lägenhet ska klara av att bo kvar.

Resultat hittills

Efter projektets tre första (2010-2013) år bodde 15 av de 19 som fått en lägenhet Bostad först kvar, en hade avlidit till följd av sjukdom och endast tre hade tvingats bryta sitt kontrakt.

Forskaren Arne Kristiansens slutrapport om Bostad först (pdf 0,3 MB).

Kristiansen har även skrivit en artikel om Bostad först tillsammans med Marcus Knutagård i European Journal of Homelessness (på engelska, pdf 0,8 MB).

I en delrapport byggd på intervjuer har Arne Kristiansen och Anna Espmarker dessutom kommit fram till att de boende upplever att lägenheten har lett till en förbättrad livssituation inom andra viktiga områden som bättre sociala relationer, minskad alkohol- och droganvändning, bättre ekonomi, bättre hälsa och sysselsättning. Deldelrapport för bostad först (pdf 0,2 MB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.