Förebyggande arbete

I Helsingborg finns ett förebyggande arbete mot bruk/missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Det förebyggande arbetet innehåller flera mål och delar:

 • En trygg och säker krogmiljö.
 • En sundare alkoholkultur under studenttiden vid Campus Helsingborg.
 • Insatser som stärker föräldraskapet med syfte att främja goda uppväxtförhållanden för barn och unga.
 • Stödgrupper för barn och unga som växer upp i riskmiljö.
 • Ökad samordning av förebyggande insatser riktade mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.
 • Ett tobaksförebyggande arbete.
 • Erbjuda metodstöd för barns och ungas sociala och emotionella utveckling.
 • Påverka attityder kring alkohol genom opinionsbildning.
 • Helsingborg ska vara en drogfri stad.
 • Alkoholkonsumtionen ska minska.
 • Vuxna ska använda alkohol måttligt och vara goda föredömen för de unga.
 • Ungdomar under 18 år ska inte använda alkohol, droger eller tobak.
 • Punktnykterhet ska råda under graviditet, uppväxt, vid sjukdom, i arbetslivet och i trafiken.
 • Vidare ska punktnykterhet även råda i idrotts-, frilufts- och motionssammanhang.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.