Förebyggande arbete

I Helsingborg finns ett förebyggande arbete mot bruk/missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Det förebyggande arbetet innehåller flera mål och delar:

 • En trygg och säker krogmiljö.
 • En sundare alkoholkultur under studenttiden vid Campus Helsingborg.
 • Insatser som stärker föräldraskapet med syfte att främja goda uppväxtförhållanden för barn och unga.
 • Stödgrupper för barn och unga som växer upp i riskmiljö.
 • Ökad samordning av förebyggande insatser riktade mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.
 • Ett tobaksförebyggande arbete.
 • Erbjuda metodstöd för barns och ungas sociala och emotionella utveckling.
 • Påverka attityder kring alkohol genom opinionsbildning.
 • Helsingborg ska vara en drogfri stad.
 • Alkoholkonsumtionen ska minska.
 • Vuxna ska använda alkohol måttligt och vara goda föredömen för de unga.
 • Ungdomar under 18 år ska inte använda alkohol, droger eller tobak.
 • Punktnykterhet ska råda under graviditet, uppväxt, vid sjukdom, i arbetslivet och i trafiken.
 • Vidare ska punktnykterhet även råda i idrotts-, frilufts- och motionssammanhang.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?