Anhörigstöd

Anhörigstöd är en råd- och stödverksamhet som finns till för dig som är anhörig till någon som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning.

Vem är anhörig och närstående?

Anhörig är den som ger hjälpen – det kan vara en släkting, men lika gärna en granne eller vän. Närstående är den person som tar emot omsorg, vård och stöd.

Vill du veta mer om anhörigstöd?

Välkommen att kontakta Helsingborg kontaktcenter telefon 042-10 50 00.

Här kan du läsa mer om Anhörigstödets verksamhet under våren 2018.

En bra plats – anhörigstöd på nätet: enbraplats.se/anhorig
Anmäl dig till nyhetsbrevet på enbraplats.se