Informationsträffar, självhjälpsgrupper och föreläsningar

Informationsträffarna, självhjälpsgrupperna och föreläsningarna är för dig som vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och vill prata med andra i liknande situation.

Informationsträffarna vänder sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och vill prata med andra i liknande situation. Under träffarna får du information om olika stödinsatser, råd och tips som kan ge er verktyg att bättre klara er livssituation.

För tillfället är alla aktiviteter så som informationsträffar, självhjälpsgrupper och föreläsningar inställda med anledning av coronaviruset.