Informationsträffar, självhjälpsgrupper och föreläsningar

Informationsträffarna, självhjälpsgrupperna och föreläsningarna är för dig som vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och vill prata med andra i liknande situation.

Informationsträffarna vänder sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och vill prata med andra i liknande situation. Under träffarna får du information om olika stödinsatser, råd och tips som kan ge er verktyg att bättre klara er livssituation.

Träffar på dagtid

Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22, plan 1
Tid: 13:30-15:00
Anmälan: Anmäl dig via e-post: anhorigstod@helsingborg.se eller ring: 042-10 40 44.