Informationsträffar och självhjälpsgrupper

Informationsträffarna och självhjälpsgrupperna är för dig som vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och vill prata med andra i liknande situation.

Informationsträffar och föreläsningar

Träffar på dagtid

Informationsträffarna vänder sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och vill prata med andra i liknande situation. Under träffarna får du information om olika stödinsatser, råd och tips som kan ge er verktyg att bättre klara er livssituation.

Plats: Träffpunkt Sköldenborg, Hebsackergatan 6
Tid:
13:30-15:30

Vid klockan 15.00 avrundar vi med en gemensam fika. Det finns möjlighet att köpa fika i caféet till självkostnadspris. Ingen anmälan.