Informationsträffar, självhjälpsgrupper och föreläsningar

Informationsträffarna, självhjälpsgrupperna och föreläsningarna är för dig som vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och vill prata med andra i liknande situation.

Informationsträffar

Träffar på dagtid

Informationsträffarna vänder sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och vill prata med andra i liknande situation. Under träffarna får du information om olika stödinsatser, råd och tips som kan ge er verktyg att bättre klara er livssituation.

Plats: Stadsbyggnadskontoret, Järnvägsgatan 22, plan 1
Tid: 13:30-15:30

Vid klockan 15.00 avrundar vi med en gemensam fika. Det finns möjlighet att köpa fika i caféet till självkostnadspris. Ingen anmälan.