Anhörigvårdarkort

En anhörigvårdare är en person som vårdar, sköter om eller ger stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Ett anhörigvårdarkort är ett kort som den anhöriga har i sin plånbok eller ficka. På det står kontaktuppgifter till personer som ska kontaktas om den anhöriga råkar ut för sjukdom eller olyckshändelse.

Det kan vara att den anhöriga själv visar kortet eller så hittar till exempel polis eller personal från räddningstjänsten det. Syftet med kortet är att deras närstående där hemma ska få hjälp om den anhöriga till exempel läggs in på lasarettet eller annat som skulle betyda att den närstående blir utan hjälp av sin anhöriga.

Du kan kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 om du vill beställa ett anhörigvårdarkort. Du kan också beställa kortet via formuläret nedan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?