Anhörigstöd på nätet

”En bra plats” och ”Demenslotsen” är två tjänster med anhörigstöd på nätet som Helsingborgs stad erbjuder för att möjliggöra för dig som anhörig att få information, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar dig.

En bra plats – anhörigstöd på nätet

Att träffa andra som upplever liknande känslor av förlust och frustration, men också av hopp och glädje, gör det lättare att vara anhörig. Men ibland kan det vara svårt att hitta tid och möjlighet att komma iväg till träffar och informationstillfällen. Genom den digitala tjänsten En bra plats kan du få information, råd och tips, samt få kontakt med andra anhöriga i liknande situation när det passar dig.

Nätverket består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Du kan söka kontakt med andra anhöriga både efter andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym. Förutom möjligheten att nätverka med andra anhöriga får du via En bra plats också möjligt att ta del av lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Du får också information om relevant stöd som finns i din närhet.

Du kan registrera dig direkt på enbraplats.se. Om du bor någon annanstans, men har din närstående i Helsingborg kan du skicka e-post till anhorigstod@helsingborg.se för att få inloggning till tjänsten. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats. Läs mer på enbraplats.se

Demenslotsen – vägvisare för anhöriga

Demenslotsen är en digital vägvisare som ska hjälpa dig som är anhörig att få kunskap och information som är relevant för den situation som du befinner dig i just nu. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende. Du kan registrera dig för tjänsten på demenslotsen.se genom ditt personnummer.

Om du inte vill ange ditt personnummer eller bor utanför Helsingborg, men har din närstående i Helsingborg kan du skicka e-post till anhorigstod@helsingborg.se för att få inloggning till tjänsten. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i Demenslotsen. Läs mer på demenslotsen.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.