Maria Nordväst mottagning för unga

Maria Nordväst erbjuder rådgivning och behandling för dig som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger.

Hos Maria Nordväst kan du få ett samlat stöd av familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska.

Du som anhörig eller närstående till en ung person med riskbruk eller missbruk kan också söka råd och stöd.

Maria Nordväst hittar du på Bruksgatan 29 i Helsingborg.

Ring till vår mottagningstelefon: 042-406 30 80

Eller kom på vår drop-in-tid:
Måndag 16:00-19:00


Välkommen till vår föräldragrupp

Föräldragruppen riktar sig till föräldrar till ung person (upp till 25 år) med missbruksproblem. I gruppen får du möjlighet att dela dina tankar och erfarenheter med andra i samma situation – oavsett hur din ungdom har det just nu.

Vi möts under 6 onsdagar, med start 28/2, klockan 17.30 – 19.30, på Maria Nordväst, Bruksgatan 29. Vi bjuder på fika!

Välkommen med frågor och/eller anmälan till Åse Sjöberg, tel 042-10 75 93 eller Sigbritt Arwidson, tel 042- 10 44 86.