Digitala workshoppar om kuståtgärder i Fortuna

I december 2020 och januari 2021 höll vi två digitala workshoppar om kusterosion i Fortuna. Ett femtiotal invånare och representanter från föreningar i och kring Fortuna bidrog under den första med kunskap om stranden som är oerhört värdefull för oss i projektet och för att kunna ta fram så bra åtgärder som möjligt. Utifrån synpunkter därifrån planerar vi nu att under 2021 genomföra ett antal åtgärder.

Fortuna ligger utsatt när det gäller kusterosion. På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med flera parter i det gemensamma forskningsprojektet Life Coast Adapt, med att ta fram naturbaserade lösningar för detta. För att åtgärderna ska bli så bra som möjligt behöver vi ha hjälp av boende i området och få del av era kunskaper om stranden. Därför bjöd vi in till en digital workshop måndag 14 december 2020 och en uppföljande workshop 18 januari 2021..

Stort tack till dig som deltog!

Digitala workshoppar istället för fysiska möten

Med tanke på rådande situation med covid-19 bjöd vi in till digitala workshoppar istället för fysiska möten.

Det här gjorde vi under workshoppen den 14 december

I den första workshopen ville vi framförallt få del av vad deltagarna vet om kuststräckan. Vi ville också höra om eventuella farhågor och önskemål om den framtida stranden. Vad är bra? Vad är mindre bra? Hur hade ni önskat att det varit?

Workshopen inleddes med information om projektet, situationen i Fortuna och vad naturbaserade åtgärder innebär. Därefter diskuterade vi i mindre grupper där samtalen leddes av personer från stadsbyggnadsförvaltningen. Exempel på frågor som vi lyfte i grupperna är hur stranden används, hur strandmiljön har förändrats över tid, vilka möjligheter eller farhågor som finns.

Inspelning av presentationen från workshoppen

Under workshoppen spelade vi in själva presentationen. Missade du den eller vill ta del av den igen, kan du se den här:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Se presentationen på Helsingborgs stads youtube-kanal.

Uppföljande samtal och presentation av åtgärder 18 januari

Vid nästa tillfälle presenterade vi det förslag på åtgärder mot kusterosionen i Fortuna som vår konsult Sweco tagit fram. Vi belyste olika aspekter som har lett fram till förslaget och berättade om tidsplanen framåt.

Inspelning av presentationen från workshoppen 18 januari

På vår uppföljande workshop berättade vi om våra förslag på åtgärder för att dämpa kusterosionen i Fortuna. Här kan du se presentationen i efterhand.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Se presentationen på Helsingborgs stads youtube-kanal.

Aktuellt område för åtgärder

Karta över område längs kusten i Fortuna som är aktuellt för åtgärder i projektet.
Karta över område längs kusten i Fortuna som är aktuellt för åtgärder i projektet.
Karta över område längs kusten i Fortuna som är aktuellt för åtgärder i projektet.

Mer om projektet

Helsingborgs kust är utsatt för erosion, vilket innebär att vatten och vind successivt ”äter upp” stranden. Sedan 2019 arbetar Helsingborgs stad tillsammans med flera parter i det gemensamma och EU-finansierade forskningsprojektet LIFE Coast Adapt. Det går ut på att hitta naturbaserade lösningar för stärka stranden mot kusterosion. Det kan till exempel innebära att vi lägger ut sand och planterar stabiliserande vegetation i det utsatta området.

För att lära oss mer om kusterosion och hur vi hanterar det på bästa sätt, gör vi mätningar före och efter utförda insatser. Vi har samlat på oss mycket underlag det senaste året – kanske har du sett folk mäta och inventera längs stranden.

Projektet pågår till den 31 december 2022. Åtgärderna planerar vi att utföra under 2021, därefter sker framför allt uppföljande mätningar.

Projektägare: Region Skåne. Från Helsingborg medverkar stadsbyggnadsförvaltningen. Övriga partners är Länsstyrelsen Skåne, Lomma kommun, Ystad kommun, Kommunförbundet Skåne och Lunds universitet.

Mer information finns på projektets webbplats lifecoastadaptskane.se

EU-program: Projektet delfinansieras av LIFE.

Kontakt:
Linda Hellberg, naturvårdare på stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: linda.hellberg2@helsingborg.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.