Så bygger vi om Kungstorget utanför Helsingborg C

Efter att ombyggnaden av Helsingborg C blev klar var det dags för Kungstorget precis utanför att få ett rejält lyft. Torget har fått ett helt nytt utseende som knyter an till Järnvägsgatan samtidigt som fotgängare och cyklister har fått mer utrymme.

Kungstorget är efter ombyggnaden en ljus, grön och inbjudande mötesplats utanför Helsingborg C. Vi vill att platsen ska upplevas som en tryggare och trevligare entréplats som välkomnar helsingborgare och besökare. Torget ska vara tillgängligt för alla, och det ska vara smidigt att använda oavsett om du går, cyklar eller tar dig hit med bil.

Visionsfilm Kungstorget

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Det här gör vi

Vi skapar cirka 540 nya cykelparkeringsplatser under tak. Den nya cykelparkeringen får en arkitektonisk spännande rund utformning med grönska på taket och ett häftigt spegeltak på insidan. För att Kungstorget ska vara en trygg och säker mötesplats i staden får platsen bland annat ny belysning, pollare som hindrar obehörig trafik och möjlighet till kamerabevakning.

Vi har skapat grön entré genom olika ”öar” i form av granitmurar i sitthöjd. Dessa ramar in upphöjda planteringar fyllda med perenner, sommarblommor och träd som bjuder både grönska, blomning och årstidsvariation.

Det varmgula markteglet från Järnvägsgatan har följt med in på Kungstorget och cykelbanorna är markerade med rött marktegel.

Kungstorget har även även fått ett nytt trädäck med sköna solstolar mot hamnbassängen som ramar in platsen mot vattnet.

Taxizonen och korttidsparkering med bland annat handikapparkeringsplats finnas kvar på torget i samma omfattning som tidigare.

Tidplan

Vi började att bygga om Kungstorget under senare delen av våren 2021, efter att ombyggnaden av Helsingborg C blev klar. Under projektets gång har vi stött på ett par moment som visat sig vara mer komplicerade än vad vi hade trott vilket har medfört en del förseningar. På det stora hela blev Kungstorget klart under hösten 2022. Cykelparkeringsplatsen beräknas dock bli klar först till våren 2023 efter förseningar kopplat till dess spegeltak. Sedan behöver vi genomföra mindre kompletteringar som till exmpel asfaltering under våren 2023.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?