Så bygger vi om Kungstorget utanför Helsingborg C

Efter ombyggnaden av Helsingborg C är det dags för Kungstorget utanför att få ett rejält lyft. Torget ska få ett helt nytt utseende som knyter an till Järnvägsgatan samtidigt som fotgängare och cyklister får mer utrymme.

Kungstorget blir en ljus, grön och inbjudande mötesplats utanför nya Helsingborg C. Det ska upplevas som en tryggare och trevligare entréplats som välkomnar helsingborgare och besökare. Torget ska vara tillgängligt för alla, och det ska vara smidigt att använda oavsett om du går, cyklar eller tar dig hit med bil.

Visionsfilm Kungstorget

Det här gör vi

Vi skapar cirka 540 nya cykelparkeringsplatser under tak. Den nya cykelparkeringen får en arkitektonisk spännande rund utformning med grönska på taket och ett häftigt spegeltak på insidan. För att Kungstorget ska vara en trygg och säker mötesplats i staden får platsen bland annat ny belysning, pollare som hindrar obehörig trafik och möjlighet till kamerabevakning.

Vi skapar en grönare entré genom olika stora öar i form av granitmurar i sitthöjd. Dessa ramar in upphöjda planteringar fyllda med perenner, sommarblommor och träd som bjuder både grönska, blomning och årstidsvariation.

Det varmgula markteglet från Järnvägsgatan följer med in på Kungstorget och cykelbanorna markeras med rött marktegel.

Kungstorget får även ett trädäck med sköna solstolar mot hamnbassängen vilket blir en fin inramning mot vattnet. I närheten kommer också konstverket “Bon Voyage” tillbaka efter att ha genomgått en renovering.

Taxizonen och korttidsparkering med bland annat handikapparkeringsplats kommer att finnas kvar på torget i samma omfattning som tidigare.

Tidplan

Vi började att bygga om Kungstorget under senvåren 2021, efter att ombyggnaden av Helsingborg C blev klar. Om allt går som planerat räknar vi med att Kungstorget blir klart under sommaren 2022.

Visionsbild Kungstorget

Visionsbild över Kungstorget. Illustration av Krook och Tjäder Arkitekter och Helsingborgs stad.

Visionsbild Kungstorget

Visionsbild över Kungstorget. Illustration av Krook och Tjäder Arkitekter och Helsingborgs stad.

Visionsbild Kungstorget

Visionsbild över Kungstorget. Illustration av Krook och Tjäder Arkitekter och Helsingborgs stad.