Så har vi byggt om Kungstorget utanför Helsingborg C

Efter att ombyggnaden av Helsingborg C blev klar var det dags för Kungstorget precis utanför att få ett rejält lyft. Torget har fått ett helt nytt utseende som knyter an till Järnvägsgatan samtidigt som fotgängare och cyklister har fått mer utrymme.

Kungstorget är efter ombyggnaden en ljus, grön och inbjudande mötesplats utanför Helsingborg C. Vi vill att platsen ska upplevas som en tryggare och trevligare entréplats som välkomnar helsingborgare och besökare. Torget ska vara tillgängligt för alla, och det ska vara smidigt att använda oavsett om du går, cyklar eller tar dig hit med bil.

Det här har vi gjort

Vi har skapat cirka 540 nya cykelparkeringsplatser under tak. Den nya cykelparkeringen har en arkitektonisk spännande rund utformning med grönska på taket och ett häftigt spegeltak på insidan. För att Kungstorget ska vara en trygg och säker mötesplats i staden har platsen bland annat ny belysning, pollare som hindrar obehörig trafik och möjlighet till kamerabevakning.

Vi har skapat grön entré genom olika ”öar” i form av granitmurar i sitthöjd. Dessa ramar in upphöjda planteringar fyllda med perenner, sommarblommor och träd som bjuder både grönska, blomning och årstidsvariation.

Det varmgula markteglet från Järnvägsgatan har följt med in på Kungstorget och cykelbanorna är markerade med rött marktegel.

Kungstorget har även även fått ett nytt trädäck med sköna solstolar mot hamnbassängen som ramar in platsen mot vattnet.

Taxizonen och korttidsparkering med bland annat plats för den med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finnas kvar på torget i samma omfattning som tidigare.

Visionsfilm Kungstorget

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Tidplan

Vi började att bygga om Kungstorget under senare delen av våren 2021, efter att ombyggnaden av Helsingborg C blev klar. Under projektets gång har vi stött på ett par moment som visat sig vara mer komplicerade än vad vi hade trott vilket har medfört en del förseningar. På det stora hela blev Kungstorget klart under hösten 2022. Cykelparkeringsplatsen blev äntligen klar för att parkera cyklar i i början av april 2023 efter förseningar kopplat till det komplexa spegeltaket.

Visionsbild över Kungstorget. Illustration av Krook och Tjäder Arkitekter och Helsingborgs stad.

Visionsbild över Kungstorget. Illustration av Krook och Tjäder Arkitekter och Helsingborgs stad.

Visionsbild över Kungstorget. Illustration av Krook och Tjäder Arkitekter och Helsingborgs stad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.