Vi bygger om ovan och under mark vid Siöcronaplatsen

Från början av november 2023 byter NSVA och Öresundskraft ledningar på och vid Siöcronaplatsen. Siöcronagatan, Övre Holländaregatan och Sadelmakaregatan berörs av arbetet och det påverkar framkomligheten. Helsingborgs stad gör sedan klart det som återstår av upprustningen av Siöcronaplatsen samt byter ut belysning och markbeläggning på Övre Holländaregatan och Siöcronagatan. Går allt som planerat är hela arbetet klart i slutet av april 2024.

Information in other languages

For information in other languages, please use the translation option. Click on the globe icon at the upper right corner on this page.

Det här gör vi

Fjärrvärmeledningar

Öresundskraft byter ut fjärrvärmeledningarna i Övre Holländaregatan och en del av Siöcronagatan.

Vattenledningar

NSVA byter ut vattenledningar i Siöcronagatan, Övre Holländaregatan och Sadelmakaregatan. I Siöcronagatan och Övre Holländaregatan finns idag en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. I Sadelmakaregatan byter NSVA enbart ut vattenledningen.

På NSVA:s projektwebb finns mer information om VA-arbetet.

Mark och belysning

I takt med att ledningsarbetena blir färdiga gör Helsingborgs stad klart det som återstår av upprustningen av Siöcronaplatsen samt byter ut belysning och markbeläggning på Övre Holländaregatan och Siöcronagatan.

  • Längs den östra delen av Siöcronaplatsen sätter vi belysning på plats, anlägger planteringar, ny markbeläggning samt kompletterar med fler cykelställ. I den södra delen fräschar vi upp grönytorna och lägger ny markbeläggning samt anlägger ny belysning. Här finns mer information om vad vi redan gjort på Siöcronaplatsen.
  • Vi rustar upp och lägger ny markbeläggning på trottoarerna längs båda sidorna av Övre Holländaregatan, till största delen i form av betongplattor. Det blir fortsatt helsingborgsklinker på de platser som har det idag och vi återanvänder de nuvarande klinkerplattorna så långt det är möjligt.
  • Vi rustar upp trottoaren längs Siöcronagatans norra sida och återställer sedan markbeläggningen i form av helsingborgsklinker. Utmed gatans södra sida anlägger vi snedställda parkeringsplatser med målade linjer. Gångbanan, som redan i dagsläget i praktiken fungerat som parkering, försvinner i och med detta.
  • Vi byter ut och kompletterar gatubelysningen längs de båda gatorna.

Så påverkas du

  • Arbetet startar i början av november 2023 på Övre Holländaregatan. Du kan då inte köra med bil in på Övre Holländaregatan från Bjäregatan. Gatan är öppen för biltrafik österut från Siöcronaplatsen/Siöcronagatan. Du kan heller inte parkera på Övre Holländaregatan. Du som går och cyklar kan passera mem framkomligheten är begränsad.
  • Även trappan mellan Gasverksgatan och Siöcronaplatsen är avstängd och du som går får välja en annan väg.
  • Du som bor på Övre Holländaregatan kommer hela tiden att kunna nå din bostad, men under tiden vi gräver precis utanför din port kan du inte nå den med bil.
  • Arbetet fortsätter sedan på Siöcronagatan, preliminärt i början av januari 2024. Då försvinner möjligheten att parkera på gatan. Mer information om hur det påverkar dig kommer när det närmar sig.
  • Du kommer att märka av arbetet i form av buller från maskiner under dagtid.
  • Går allt som planerat är hela arbetet klart i slutet av april 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.