Gantofta: Ny idrottshall, nya förskolelokaler och säkrare gång- och cykelväg

Gantofta växer. Vi bygger en ny efterlängtad idrottshall för idrottsföreningar, skola och boende i Gantofta. I samma byggnad skapar vi också förskolelokaler för barnen på Tofta förskola. Vi gör också vägen till och från skola och fritidsaktiviteter säkrare. Vi räknar med att vara klara våren 2022.

Vi bygger på Östra Läraregatan 3 i Gantofta som ligger precis intill Gantofta skola och idrottsplatsen.

Flygvy från nordöst

Flygvy från sydväst

Modern utformning med inslag av trä, betong och stora glaspartier

Byggnaden är utförd i två plan och kommer bestå av en idrottshall med tillhörande omklädningsrum samt en förskoleavdelning för Tofta förskola. På andra plan, i direkt anslutning till huvudentrén, finns ett större rum som kan fungera som café eller samlingsyta. Stora glaspartier löper längs hela hallens bredd och kopplar samman våningsplanet med idrottshallen.

Byggnadens stomme och ett flertal inredningsdetaljer är utförda i trä vilket skapar ett sammanhållet uttryck i interiören.

Bottenvåningen har en robust betongfasad och ovanför det en beklädnad av träpanel. Träpanelen kommer att få ett geometriskt mönster med panelbrädor i olika bredd som samspelar med byggnadens fönsterpartier.

Nya idrottshallen blir fyra gånger större än den gamla

Gantofta får en toppmodern idrottshall med gott om plats för bygdens föreningsliv och skolidrott. Idrottshallen kommer att vara utrustad med 8 omklädningsrum, kiosk, läktare med 100 sittplatser och allmänna ytor som exempelvis kan användas till föreläsningar och föräldramöten. Golvytan i hallen blir 800 m2 (40×20 meter) och kommer att vara anpassad för all typ av inomhusidrott.

I dagsläget är det inte beslutat hur den befintliga idrottshallen kommer att användas när den nya hallen är färdigbyggd.

Ny plats för lärande för Tofta förskola

Vi bygger en ny förskoleavdelning till Tofta förskola i bottenplan i samma byggnad som idrottshallen. Förskolans nya lokaler har plats för omkring 25 barn och ersätter förskolans lokaler i Blå huset på idrottsplatsen. Barnen får också en egen gård för lek och lärande utomhus.

Både utemiljön och lokalerna är anpassade för alla förskoleåldrar, vilket skapar möjligheter för Tofta förskola på lång sikt. Avdelningarna kommer också närmare varandra och det blir enklare för barn och pedagoger på förskolan att träffas och lära av varandra.

Säkrare väg till och från idrottshallen och skolan

I samband med att vi bygger den nya idrottshallen genomför vi också ett antal åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten för barn och unga på väg till och från skolan och fritidsaktiviteter, till fots eller med cykel.

  • Vi anpassar Östra Läraregatan för en tryggare väg till och från idrotthallen och skolan. Gatan blir smalare, gång- och cykelvägen längs gatan blir tydligare och säkrare. Vi skapar också en upphöjd korsning vid gång- och cykelvägen mitt emot skolan och ett gupp i gatan för att sänka hastigheten.
  • Vi anlägger en asfalterad parkering på den grusyta som fungerar som parkering idag strax söder om skolan.
  • Vi anlägger en gång- och cykelväg längs den grusade stig som idag går mellan grusparkeringen och skolan.
  • Vi sätter upp bättre belysning längs Östra Läraregatan och ny belysning längs den nya gång- och cykelvägen.

Vill du veta mer?

Följ ärendet i Helsingborgs stads diarier Sök på fastighetsbeteckningen Gantofta 1:7 och välj Ärende som informationstyp.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?