Rydebäck: Vi bygger nytt LSS-boende

Vi bygger nytt LSS-boende på Gräddögatan i Rydebäck.

LSS-boendet består av 6 lägenheter där varje lägenhet har en uteplats. Dessutom finns gemensamhetsytor, personalutrymme och en gemensam trädgård.

Byggnaden blir i 1,5 plan, fasaden är tegel med betongpannor på taket.

Bygget påbörjades i september 2021 och beräknas vara färdigt hösten 2022.

Situationsplan Gräddögatan i Rydebaäck (pdf 316 kb).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?