Vi som bor på Drottninghög

Det bor drygt 3000 människor på Drottninghög. De som flyttade in på 1960-talet var främst unga, svenska barnfamiljer men idag lever här människor från hela världen och i mer blandade åldersgrupper. 

Fatta hur fantastiska grillaftnar vi kan ha på sommaren! Man får grillat lamm och dom gör vinbladsdolmar och man har kryddor från olika länder. Vi är berikade med olika kulturer här uppe. Så ser jag det. Och det gör ju också att man har en annan förståelse för folk från andra länder och det måste jag säga, det har berikat mitt liv i detta området.
Titti Möllerstedt född 1960

Om man umgås med samma folkgrupp så betyder det inte att man bara umgås med dom. Det är bara för att kunna prata samma språk, för att man inte skall glömma. Man vill inte tappa bort sin kultur och det man har från sitt hemland.
Nyima Keita född 1991

Det som har förändrats är att det har blivit ännu mer mångkulturellt område. Massor med olika nationaliteter.
Elvis Stan född 1977

Man skall ju inte döma var någon annan kommer ifrån. Det är ju inte det som gör dom bra eller dåliga. Det är hur dom är som personer.
Nora Aboutaka född 1996

Här på Drottninghög, respekterar man alla.
Mohamed Mohsen född 1997
Det är ju att det, att det är väldigt många invandrarfamiljer på Drottninghög och dom är lätt igenkännbara på att dom har en parabol på balkongen och om man är duktig på satelliter kan man också se vilken satellit dom tar in sina sändningar ifrån. Därav kan man också se vilka länder dom kommer ifrån. Det är för att dom skall se sina egna hemlands kanaler och kunna följa med i sina språk och så.
Titti Möllerstedt född 1960

Paraboler

Berit Karlsson född 1942 minns hur det var när hon var nyinflyttad på Drottninghög.
Lyssna på Berits minnen.

Bilderna på den här sidan är skyddade enligt upphovsrätten.

tema_8_3_barn_foto

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?