Sommarpraktik för ungdomar 2018

Snart är det dags för dig som är mellan 16-20 år att söka sommarpraktik, det som tidigare kallades kommunala sommarjobb. Du kan söka sommarpraktik från den 12 februari fram till den 11 mars.

Du som är född mellan 1998-2002 och är folkbokförd i Helsingborg kan söka sommarpraktik 2018. Sommarpraktik innebär att du kan få prova på olika uppgifter inom exempelvis förskola och fritidshem, vaktmästeri, äldreomsorg eller idrottsföreningar.

Alla som söker kommer dock inte att få sommarpraktik eftersom antalet sökande brukar hamna på över 2 100. De som inte tidigare har haft sommarpraktik i Helsingborgs stad prioriteras.

Du kan börja söka sommarpraktik 2018 måndagen den 12 februari

Från och med den 12 februari kommer du kunna söka sommarpraktik via den här sidan och få uppdaterad information om vad som gäller. Du kan inte ansöka före den 12 februari eller efter den 11 mars.

Sommarpraktiken 2018 är indelad i treveckorsperioder:

  • Period 1 är mellan den 13 juni – 29 juni (vecka 24, 25 och 26)
  • Period 2 är mellan den 2 juli – 20 juli (vecka 27, 28 och 29)
  • Period 3 är mellan den 23 juli – 10 augusti (vecka 30, 31 och 32)

Praktiken är under en treveckorsperiod. Om du anger att du kan alla perioderna ökar dina chanser att få sommarpraktik.

Praktiktider

Du kommer totalt att praktiserar 90 timmar. Eftersom perioderna har olika antal dagar ser praktiktiden ut enligt följande:

  • Period 1 är mellan den 13 juni – 29 juni praktiserar du 7,5 timmar per dag.
  • Period 2 är mellan den 2 juli – 20 juli praktiserar du 6 timmar per dag.
  • Period 3 är mellan den 23 juli – 10 augusti praktiserar du 6 timmar per dag.

Hur mycket får du i praktikersättning (lön)?

Vilken ersättning du får beror på hur gammal du är. Praktikersättning för 2018 är ännu inte klar. För 2017 såg det ut så här:

  • Födda år 1997-1998: 84 kronor i timmen.
  • Födda år 1999-2001: 69 kronor i timmen.