Sommarpraktik för ungdomar 2019

Snart är det dags för dig som är mellan 16 och 20 år att söka sommarpraktik, det som tidigare kallades kommunala sommarjobb. Du kan söka sommarpraktik från den 11 februari fram till den 10 mars.

Du som är född mellan 1999-2003 och är folkbokförd i Helsingborg kan söka sommarpraktik 2019. Sommarpraktik innebär att du kan få prova på olika uppgifter inom exempelvis förskola och fritidshem, vaktmästeri, äldreomsorg eller idrottsföreningar.

Alla som söker kommer dock inte att få sommarpraktik eftersom antalet sökande brukar hamna på över 2 100. De som inte har haft sommarpraktik i Helsingborgs stad prioriteras.

Du kan börja söka sommarpraktik måndagen den 11 februari

Här ansöker du om sommarpraktik. Du kan inte ansöka före den 11 februari eller efter den 10 mars.

Sommarpraktiken 2019 är indelad i treveckorsperioder:

  • Period 1 är mellan den 10 juni-28 juni (vecka 24, 25 och 26)
  • Period 2 är mellan den 1 juli-19 juli (vecka 27, 28 och 29)
  • Period 3 är mellan den 22 juli-9 augusti (vecka 30, 31 och 32)

Praktiken är under en treveckorsperiod. Om du anger att du kan alla perioderna ökar dina chanser att få sommarpraktik.

Praktiktider

Du kommer totalt att praktisera 90 timmar. Eftersom perioderna har olika antal dagar ser praktiktiden ut enligt följande:

  • Period 1 är mellan den 10 juni-28 juni praktiserar du lite mer än 6 timmar per dag.
  • Period 2 är mellan den 1 juli-19 juli praktiserar du 6 timmar per dag.
  • Period 3 är mellan den 22 juli-9 augusti praktiserar du 6 timmar per dag.

Hur mycket får du i praktikersättning (lön)?

Hur mycket du får i ersättning beror på hur gammal du är. Praktikersättning för 2019 är ännu inte klar. För 2018 såg det ut så här:

  • Födda år 1998-2000: 86 kronor i timmen,
  • Födda år 2001-2002: 70 kronor i timmen.