Sommarpraktik för ungdomar 2018

Vi vill tacka alla er som sökt sommarpraktik 2018. Cirka 700 platser har fördelats bland drygt 2000 sökande ungdomar.

Alla ungdomar som har blivit erbjudna en plats har fått besked och även tackat ja till erbjudandet. De som har sökt för andra gången har fått ett erbjudande.

Återbudsplatser

Alla ungdomar tackar inte ja till erbjuden praktikplats. De platserna blir återbudsplatser. Det betyder att vi kan kontakta dig som fick ett nej från början för att erbjuda dig en sådan plats. Därför är det bra att du har ett utdrag från polisens belastningsregister redo hemma under sommaren eftersom vi kan höra av oss med kort varsel.

Praktikersättning för 2018

  • Födda år 1998-2000: 86 kronor i timmen.
  • Födda år 2001-2002: 70 kronor i timmen.