Säg upp förskoleplats

Om du inte längre har behov av förskoleplatsen, exempelvis om du ska flytta från staden, ska du lämna in en uppsägning.

Uppsägningstiden är 1 månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in. Du betalar för platsen under uppsägningstiden. Du måste säga upp platsen via e-tjänst eller blankett. Om du ska säga upp en plats som ännu inte har påbörjats, ska du göra det via blankett. En plats som inte är påbörjad kan du inte säga upp via e-tjänsten.

Säg upp förskoleplats direkt i vår e-tjänst (Logga in med e-legitimation)

Skriv ut en blankett på sidan E-tjänster och blanketter.

Om du har ett barn som fyller 6 år får du en påminnelse i april om möjligheten att säga upp platsen. Ditt barn kan vara kvar på förskolan till och med 31 juli. Behöver du använda platsen på förskolan till den 31 juli behöver du inte säga upp den. Behöver du inte ha kvar platsen så länge, går det bra att säga upp den. Uppsägningstiden är 1 månad.

Behöver du barnomsorg när barnet ska börja förskoleklass kan ditt barn börja på fritids på skolan från 1 augusti. Du behöver ansöka om plats på fritidshem (fritids). Efter skolstarten kan barnet vid behov vara på fritids före eller efter skoldagens slut.

Läs mer om fritidshem/fritids.