Avgifter för plats i förskola

Här hittar du information om avgiften för plats i förskola. Du kan läsa om hur vi räknar ut avgiften för en förskoleplats, hur du lämnar in och ändrar dina inkomstuppgifter samt om avgiftsgrundande inkomst, fakturering, betalning och krav.

Här hittar du information om avgiften

för plats i förskola.

Du kan också läsa om hur du lämnar in

dina inkomstuppgifter

och hur du betalar för platsen.

Lämna uppgifter om din inkomst

När du tackat ja till en plats på förskolan

måste du lämna uppgifter om din inkomst.

Du ska ge uppgifter om

din inkomst före skatt.

Hur mycket du måste betala för platsen

beror på din inkomst.

Därför betalar inte alla lika mycket.

Lämnar du inga uppgifter måste

du betala högsta avgift.

Om din inkomst skulle ändras

måste du ge information om detta.

Din inkomst kan förändras av till exempel

giftermål, arbete eller föräldraledighet.

Du måste uppdatera din inkomst

en gång om året.

Det måste du göra även om den

inte ändras.

Du kan lämna in uppgifter
om inkomst i vår e-tjänst
.

Du måste ha e-legitimation

för att kunna använda våra e-tjänster.

Om du inte har e-legitimation

kan du kontakta din bank.

Du kan också lämna information
om inkomst via en blankett.

Här kan du läsa vad en plats kostar
och beräkna din avgift
.

Vem ska betala avgiften?

Det är vårdnadshavaren som

ska lämna uppgifter om inkomst

och betala för barnets plats.

Vårdnadshavare är den som

tar hand och ansvarar för barnet.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans

är det den vårdnadshavare

som barnet är folkbokförd hos

som ska betala.

Om barnet är placerat i ett familjehem

är det familjehemsföräldrarna

som ska betala.

Då ska inte vårdnadshavaren betala.

Vad kostar en plats?

Beräkna avgiften här

Hur mycket platsen i förskolan kostar

beror på familjens inkomst och

hur många barn familjen har.

Familjen betalar för platsen på förskolan.

Om barnet är på förskolan mycket eller lite

påverkar det därför inte kostnaden.

Beräkningen för avgift görs med

familjens bruttoinkomst.

Bruttoinkomst är det du tjänar

innan skatten dras av.

Om familjens bruttoinkomst

är mer än 47 490 kronor i månaden

betalar du maxtaxa.

Maxtaxa är den högsta avgiften man måste betala.

Du kan inte betala mer än maxtaxan.

Barnen i familjen räknas ihop

för att få fram första, andra och tredje barn.

Det yngsta barnet räknas som det första (barn nr 1).

Avgift för barn i förskola

mellan ett till tre år är:

  • Barn nr1: 3% av inkomsten – men högst 1 425 kr/mån
  • Barn nr 2: 2% av inkomsten – men högst 950 kr/mån
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten – men högst 475 kr/mån
  • Barn nr 4: kostar ingenting

Avgift för barn i förskola

mellan tre till fem år är:

  • Barn nr 1: 2% av inkomsten – men högst 950 kr/mån
  • Barn nr 2: 1% av inkomsten – men högst 475 kr/mån
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten – men högst 475 kr/mån
  • Barn nr 4: kostar ingenting

Kostnaden för barn på förskola

ändras den 1 augusti

samma år som barnet fyller tre.

Även om barnet fyller år

tidigt eller sent på året

ändras kostnaden den 1 augusti.

För tre, fyra och femåringar

som går i allmän förskola är det gratis.

Allmän förskola kostar ingenting.

Här får barnen vara max 15 timmar i veckan.

Allmän förskola följer

skolans indelning av året.

Det betyder att de kan ha stängt

över sommaren och under vissa högtider.

Du kan läsa mer om allmän förskola här.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsgrundande inkomst är de pengar

du får in varje månad som räknas med

vid avgiften för förskoleplats.

Avgiftsgrundande inkomst kan vara

både bidrag och lön.

Du ska ange inkomsten per månad

innan skatten dras.

Det finns olika sorters inkomst.

Det finns regler för vilken typ av inkomst

som är avgiftsgrundande.

Om du bor tillsammans med någon

som har ett barn som inte är ert gemensamma,

finns det speciella bestämmelser

kring hur avgiften för barnets förskoleplats

ska räknas ut.

Om du vill veta med om avgiftsgrundande inkomst

eller hur det räknas ut

kan du ringa till Helsingborg kontaktcenter.

Kontaktuppgifter finns högst upp på denna sida.

Betalning

Du betalar för barnets plats

på förskolan,

inte för tiden barnet är där.

Om barnet är mycket eller

lite på förskolan påverkas inte kostnaden.

Du betalar månadsvis.

Du måste betala senast den sista vardagen

i varje månad.

Om du inte betalar i tid skickar

vi ut en påminnelse.

Om vi behöver skicka ut

en påminnelse måste du betala extra.

Om barnet börjar eller slutar på förskolan

mitt i en månad,

betalar du för antalet dagar som barnet

har en plats på förskolan under månaden.

Inkomstkontroll

Kommunen kontrollerar

att alla uppgifter du lämnar in

kring din inkomst stämmer.

Det gör vi via Skatteverket.

Om du uppgett en för låg inkomst

kommer du att behöva betala mellanskillnaden.

Om du fått en faktura som du har frågor om,

ska du kontakta handläggaren som står på fakturan.

Faktura är ett inbetalningskrav

som skickas hem till dig varje månad.

Om du säger upp platsen

Om du inte behöver förskoleplatsen

ska du säga upp den.

Uppsägningstiden är en månad.

Den räknas från dagen då uppsägningen

kommit in.

Du betalar även för denna månad.

Du måste säga upp platsen via e-tjänst

eller blankett.

Du kan läsa mer om hur du
säger upp förskoleplatsen här
.

Förskola utan kostnad

Från och med att skolorna börjar på hösten

det år som ditt barn fyller tre

kan du ansöka om allmän förskola.

Allmän förskola kostar ingenting.

Här får barnet vara 15 timmar i veckan.

Allmän förskola följer skolans läsårsindelning.

Det betyder att barnet är ledigt under

studiedagar och lov.

Om ditt barn går på allmän förskola

är det förskolan som bestämmer barnets schema.

Läs mer om allmän förskola här.

Öppen förskola kostar inte heller någonting.

Det finns för dig som är hemma

med små barn.

Barnet är på den öppna förskolan

tillsammans med sin förälder.

Öppen förskola finns på

familjecentralerna i Helsingborg.

Läs mer om familjecentralerna i Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.