Ändra dina inkomstuppgifter vid förändringar

Du har en skyldighet att ändra din inkomstuppgift vid förändringar som påverkar avgiften, till exempel när familjens inkomst ändras eller om familjens situation ändras (exempelvis vid giftermål, skilsmässa, föräldraledighet, man flyttar isär eller ihop).

Läs mer om hur du lämnar uppgift om din inkomst

Om ni är gifta och bor på olika adresser, baseras avgiften på bådas inkomst. Om ni ska skilja er, baseras avgiften på bådas inkomst tills att skilsmässan har gått igenom. Därefter baseras avgiften på inkomsten för den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört. Om ni bor ihop efter att skilsmässan har gått igenom baseras avgiften på båda vårdnadshavarnas inkomst.

De uppgifter du lämnar kontrollerar vi i efterhand mot din inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnar du felaktig inkomstuppgift eller inte ändrar din inkomstuppgift när din inkomst har ändrats, kan vi justera avgiften bakåt i tiden upp till 5 år.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?