Förskola utan kostnad

Du kan ansöka om allmän förskola för ditt barn med start från och med höstterminen det år som ditt barn fyller 3 år. Den allmänna förskolan kostar ingenting.

Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan/minst 525 timmar om året och följer skolans läsårsindelning, det vill säga barnet är ledig under studie- och lovdagar. Det är verksamheten som bestämmer schemat för barnet.

Allmän förskola går inte att få i familjedaghem (pedagogisk omsorg).

Läs mer om allmän förskola.
Läs mer om pedagogisk omsorg.

Öppen förskola kostar inte heller någonting. Det är en pedagogisk förskoleverksamhet för dig som är hemma med små barn och finns på familjecentralerna i Helsingborg.

Läs mer om öppen förskola på Familjecentralernas sida.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?