Lämna uppgift om din inkomst

När du har tackat ja till en plats är du skyldig att lämna in uppgifter om din inkomst.

Du ska ange din inkomst före skatt. Inkomsten ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen. Dina uppgifter kommer vi att kontrollera i efterhand med Skatteverket. Lämnar du ingen inkomstuppgift får du betala högsta avgift.

Inkomstuppgiften som du anger ska vara aktuell och ska uppdateras en gång per år även om inkomsten inte har ändrats.

Lämna inkomstuppgift direkt i vår e-tjänst (Logga in med e-legitimation)

Skriv ut en blankett på sidan E-tjänster och blanketter.

Beräkna din avgift och läs mer om vad en plats kostar här.