Vad kostar en förskoleplats? Beräkna avgift.

Avgiften beror på familjens inkomst, antal barn i familjen som är inskrivna i stadens förskolor och/eller fritidshem och ålder på barnen. Avgiften för platsen är oberoende av barnets tid på förskolan.

Beräkning sker på familjens bruttoinkomst. Bruttoinkomsten är familjens sammanlagda inkomst före skatt intjänad i Sverige eller utomlands. Om hushållets bruttoinkomst överstiger 56 250 kr/månad (år 2024) betalar du maxtaxa. Skolverket bestämmer årligen beloppet för maxtaxa.

Beräkna avgift för plats i förskola eller fritidshem

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som första barn.

Avgift för barn i förskola (1-3 år) är:

  • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 688 kr/mån
  • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kr/mån
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr/mån
  • Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för barn i förskola (3-5 år) och fritidshem är:

  • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kr/mån
  • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr/mån
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr/mån
  • Barn nr 4: ingen avgift

Den 1 augusti det år barnet fyller tre år ändras avgiften, oavsett vilket datum barnet fyller år.

För 3-, 4- och 5-åringar som går i allmän förskola är verksamheten avgiftsfri.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.