Varför har min förskoleavgift ändrats?

Hur mycket en förskoleplats i Helsingborg kostar beror på hur många barn du har som är inskrivna i förskolan, hur gamla barnen är, samt hur hög bruttoinkomsten är för hushållet där barnet är folkbokfört.

Läs mer om Avgifter för plats i förskolan här.