Turordning för placering i förskola

I första hand blir du erbjuden plats med hänsyn till vilka förskolor du önskat och i andra hand så nära barnets hem som möjligt.

Specialförskolorna omfattas inte av samma turordningsregler. Läs mer om specialförskolor här.

Följande turordning gäller för placering och erbjudande om plats:

  1. Barn som fått förtur till plats efter särskilt beslut
  2. Syskonförtur
  3. Ködatum

1. Barn som fått förtur till plats efter särskilt beslut

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, ska så snabbt som möjligt få en förskoleplats. (Kap 8 §14 i skollagen). Ett särskilt beslut från Elevhälsan i Helsingborgs stad krävs som underlag.
Ansök om förtur till förskoleplats direkt i vår e-tjänst

Elevhälsan i Helsingborgs stad beslutar om förtur till förskoleplats.

Tänk på att du måste ansöka om förskoleplats för ditt barn innan eller samtidigt som du ansöker om förtur till förskoleplats.
Läs mer om att ansöka om plats i förskola.

2. Syskonförtur

Barn som är folkbokförda i samma familj och på samma adress har rätt till syskonförtur.

Syskonförtur innebär att ett syskon har förtur till en ledig plats om du har ansökt om plats minst 4 månader före önskat startdatum. Syskonförtur gäller inte om du ansökt om plats mindre än 4 månader före önskat startdatum.

Syskonet måste ha en plats på den aktuella förskolan när det andra barnet ska börja för att förtur ska gälla. Om det finns fler barn med syskonförtur i kön än vad det finns lediga platser, får barnet med äldst ködatum plats först. Har flera barn samma ködatum, får det äldsta barnet plats först.

3. Placering utifrån ködatum

När du ansöker om plats anger du ett önskat startdatum. Om din ansökan kommer in när det är mer än 4 månader till önskat startdatum, blir ditt ködatum 4 månader innan önskad start. Om du gör ansökan när det är mindre än 4 månader till önskat startdatum, blir ditt ködatum det datum som ansökan kommer in. Det barn som har äldst ködatum blir erbjuden en plats först. Om två barn har samma ködatum, blir det äldsta barnet erbjuden en plats först.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.