Autismspektrumstörning

Oasen är en liten förskoleavdelning på Äppelgårdens förskola, med plats för högst sex barn i åldern 1-6 år. Här kan barn med utredd eller misstänkt autismspektrumdiagnos få en lugn, strukturerad miljö med stor möjlighet till individuell anpassning.

Här finns utbildade pedagoger med  kunskap inom autism och tydliggörande pedagogik

Oasen  tar emot barn från hela Helsingborgs stad efter behov och tillgång på plats. För att få en plats måste en bedömning gjorts att barnets specifika behov inte kan ges i annan förskoleverksamhet.
Om du är intresserad skickar du utredning eller  intyg och beskrivningar av barnet  till skol- och fritidsförvaltningen som gör en bedömning om ditt barn kan få en plats.

Har du frågor kan du kontakta:

Äppelgårdens förskola, telefon: 0732-31 18 46

Till avdelningen Oasen på Äppelgårdens förskola.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?