Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sva grund)

Har du läst sfi och vill utveckla din svenska mer, kan du läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sva grund).

I sva grund utvecklar du din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva svenska, så att du kan delta i samhälls- och arbetsliv. Tidigare kallade vi sva grund för SAS.

Du har rätt att delta i sva grund:

  • från och med 1 juli det år du fyller 20 år,
  • om du har godkänt i sfi D eller motsvarande,
  • om du är bosatt i Sverige.

Hur anmäler jag mig till sva grund?

Du anmäler dig till sva grund via vuxenutbildningens webbansökan.

Var kan jag läsa sva grund?

Du läser sva grund endast på Komvux Helsingborg.