SAS – svenska som andraspråk

Har du läst sfi och vill vidareutveckla din svenska kan du läsa sas, svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Du har rätt att delta i sas:

  • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
  • slutfört sfi D eller motsvarande
  • om du är bosatt i Sverige

Alla skolor som har undervisning i sfi, svenskundervisning för invandrare och sas, svenska som andraspråk utformar utbildningarna tillsammans med dig som studerar. Du kan studera på heltid/deltid eller kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar.

I sas-undervisningen, svenska som andraspråk, får du vidareutveckla din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva svenska så att du kan delta i samhälls- och arbetsliv.

I Helsingborg är det du som väljer var du vill studera sfi och sas. Du kan välja mellan olika skolor som Helsingborgs stad har godkänt.

Hur gör jag för att komma igång?

Du ansöker till utbildningen på direkt webben.
Du kommer att få en personlig studieplan och när det är klart väljer du en skola som har de kurser du vill studera.

Behöver du vägledning? Då kan du prata med en studie- och yrkesvägledare.

Skolor som erbjuder sfi i Helsingborg. SAS – svenska som andraspråk finns på samma skolor som sfi.