Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sva grund)

Har du läst sfi och vill utveckla din svenska mer, kan du läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sva grund).

I sva grund utvecklar du din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva svenska, så att du kan delta i samhälls- och arbetsliv.

Du har rätt att delta i sva grund:

  • från och med 1 juli det år du fyller 20 år,
  • om du har godkänt i sfi D eller motsvarande,
  • om du är bosatt i Sverige.

Hur anmäler jag mig till sva grund?

Du ansöker till utbildningen i webbansökan. När du ansöker får du en personlig studieplan. Därefter väljer du en skola som har de kurser du vill studera.

Här är skolor som erbjuder sva grund i Helsingborg (samma skolor där du kan läsa sfi). Alla skolor utformar utbildningarna tillsammans med dig. Du kan studera på heltid eller deltid. Du kan också kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar.

Behöver du vägledning? Då kan du prata med en studie- och yrkesvägledare.