Sfi – utbildning i svenska för invandrare

Svenska för invandrare, sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

När du läser sfi får du också grundläggande information om det svenska samhället.  Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan sedan tidigare.

Anmäl dig till sfi

Anmäl dig till sfi på sfi-mottagningen på Rönnowsgatan 8b Rönnowsgatan 10e (karta). Observera att vi har ny adress från och med den 4 juli.

Öppettider sfi-inskrivning

Från den 4 juli till den 9 augusti har vi sommartider på sfi-mottagningen. Vid dessa tillfällen tar vi emot både drop in och anmälan till sfi.

Måndag klockan 10:00-12:00
Tisdag klockan 13:00-15:00
Onsdag klockan 10:00-12:00
Torsdag klockan 13:00-15:00

Vi har arabisk tolk på måndagar och torsdagar.

När du anmäler dig ska du ha med dig:

Du gör anmälan till sfi tillsammans med personal på sfi-mottagningen. Därefter väljer du vilken sfi-skola du vill studera på.

Om du har läst sfi tidigare får du göra ett test där vi bedömer din nuvarande kunskapsnivå i svenska. Om du har betyg från sfi-studier i annan kommun ska du ta med dem.

Du har rätt att delta i sfi:

  • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
  • om du saknar grundkunskaper i svenska språket (gäller inte om du har danska eller norska grundkunskaper)
  • om du är folkbokförd i Helsingborg
  • om du har ett svenskt personnummer

Har du danska eller norska grundkunskaper har du inte rätt att delta.

När du börjar på sfi planerar du din utbildning tillsammans med din lärare så att den passar dig och dina mål med studierna. Du kan studera på dagtid, kvällstid eller på distans. Du kan kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar. Hur länge du studerar beror på på din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan sedan tidigare.

Det finns tre olika studievägar inom sfi

Studieväg 1:

  • För dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål eller som bara har gått i skolan några år.
  • Långsam studietakt.

 Studieväg 2:

  • För dig som har studerat på grundskola eller gymnasium.
  • Normal studietakt.

 Studieväg 3:

  • För dig som har påbörjat akademisk utbildning och som har god studievana och förmåga att arbeta självständigt.
  • Snabb studietakt.

Sfi i kombination

Utöver dina studier i sfi kan du välja att studera en annan utbildning, sfi i kombination. Du kan välja teoretisk eller yrkesinriktad utbildning.

Här hittar du information om de utbildningar du kan välja.

Svenska för föräldralediga

Du kan studera sfi samtidigt som du är föräldraledig. Välj om du vill studera i grupp och individuellt. Läs mer om svenska för föräldralediga.