Sfi – svenska för invandrare

På den här sidan kan du läsa om vilka steg du behöver göra för att ansöka till SFI (Svenska för invandrare).

SFI riktar sig till dig som är vuxen invandrare och som inte har svenska som modersmål. När du läser SFI lär du dig att tala, läsa och skriva på svenska. All undervisning är gratis.

Du får studera SFI i Helsingborg:

  • Från och med den 1 juli det år du fyller 16.
  • Om du är folkbokförd i Helsingborg.
  • Har ett personnummer.
  • Saknar grundkunskaper i svenska, norska och danska språket.

Just nu får vi många frågor om det går att läsa sfi på distans eller via videolänk.

  • Det går inte att läsa sfi på distans/fjärr.
  • Om du arbetar kan du studera flexibelt. Det innebär vissa schemalagda lektioner på plats och vissa lektioner via fjärrundervisning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?