Sfi – svenska för invandrare

Sfi (Svenska för invandrare) ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. På den här sidan kan du läsa om sfi och vilka steg du behöver göra för att ansöka.

Sfi riktar sig till dig som är vuxen invandrare och som inte har svenska som modersmål. När du läser sfi lär du dig att tala, läsa och skriva på svenska. All undervisning är gratis.

Du får studera sfi i Helsingborg:

  • från och med den 1 juli det år du fyller 16,
  • om du är folkbokförd i Helsingborg,
  • har ett personnummer,
  • saknar grundkunskaper i svenska, norska och danska språket.

Sfi för ukrainare

Du som flyr från kriget i Ukraina kan ansöka om sfi. Du kan ansöka om du uppfyller följande kriterier:

  • du är 18 år eller äldre,
  • du är bosatt i Helsingborg,
  • du kommer från Ukraina enligt massflyktsdirektivet (vilket innebär att du ansökt om tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU).

Helsingborgs stad har beslutat att skyddsbehövande från Ukraina som kommer till Sverige enligt massflyktsdirektivet får studera sfi.

Sfi-yrkesspår

När du läser sfi i Helsingborg varvas dina språkstudier med praktisk undervisning inom ett yrkesområde. Vi kallar det sfi-yrkesspår. Alla sfi-elever väljer ett yrkesspår. När du har valt ett yrkesspår vet du också vilken sfi-skola du kommer att studera på.

Här är svar på de vanligaste frågorna om sfi:

  • Det går inte att läsa sfi på distans/fjärr.
  • Om du arbetar kan du studera flexibelt. Det innebär vissa schemalagda lektioner på plats och vissa lektioner via fjärrundervisning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.