Sfi-yrkesspår

När du läser sfi i Helsingborg varvas dina språkstudier med praktisk undervisning inom ett yrkesområde. Vi kallar det sfi-yrkesspår. Det är ett sätt att förbereda dig för arbetslivet i Sverige. Här kan du läsa mer om yrkesspår och vilka yrkesområden som finns.

När du läser sfi-yrkesspår lär du dig svenska samtidigt som du får kunskap som du kan använda i arbetslivet i Sverige. Du får själv välja inom vilket yrkesområde du vill studera.

Yrkesområden

Du kan välja mellan följande yrkesområden:

Bygg, anläggning, tillverkning

För dig som vill förbereda dig för att kunna jobba inom bygg- eller industribranschen.

Omvårdnad

För dig som vill förbereda dig för att kunna jobba med sjukvård, äldreomsorg, hemtjänst eller som personlig assistent.

Förskola, skola

För dig som vill förbereda dig för att kunna jobba med exempelvis barnomsorg, på fritidshem, eller som lärare.

Lager, logistik, fordon

För dig som vill förbereda dig för att kunna jobba på lager, köra truck, reparera bilar, jobba med transporter som exempelvis chaufför.

Service

För dig som vill förbereda dig för att kunna jobba med försäljning, marknadsföring, olika typer av service i butik, på hotell eller i restaurang. Yrkesspår service passar även dig som vill arbeta med lokalvård, administration och ekonomi. Tänk på – skolorna fokuserar på olika yrkesområden inom service. Mer information finns via länkarna till skolornas webbsidor.

Studieformer

När du anmäler dig till ett yrkesspår och en skola väljer du studieform samtidigt.

Du kan välja mellan att:

  • Studera 30 timmar i veckan
  • Studera 15 timmar i veckan
  • Studera med flexibelt schema

Studera 30 timmar i veckan

Undervisningen i svenska språket kombineras med kurser som förbereder dig för att kunna jobba eller studera vidare inom ett yrkesområde. Du får information om arbetslivet och det yrkesområde du valt. Du får även gå yrkeskurser, lära dig yrkessvenska, göra studiebesök på arbetsplatser och mycket mer.

Studera 15 timmar i veckan

Om du kombinerar dina sfi-studier med att arbeta eller med annan aktivitet så kan du studera sfi 15 timmar i veckan. Utöver undervisningen i svenska språket får du även information om det yrkesområde du valt.

Flexibelt schema

Upplägget riktar sig till dig som jobbar eller har en annan aktivitet som gör att du inte kan studera samma tider varje vecka. Undervisningen sker med flexibelt schema.

Hur väljer jag sfi-skola och yrkesspår?

Anmäl dig först till sfi. När vi på vuxenutbildningen tagit emot din anmälan bjuder vi in dig till ett samtal för att planera dina studier.

Därefter får du prata med en studie- och yrkesvägledare om vilka kunskaper och erfarenheter du har. Under detta samtal väljer du också yrkesspår och skola.

Din nya skola kallar dig sedan till kursstart.

Anmäl dig till sfi här.

Har du frågor om sfi? Här hittar du svar.