Därför har vi dragit i alla lyktstolpar i Bårslöv och Påarp

Vi testar varje lyktstolpe genom att dra i dem.

Hösten 2021 genomförde vi ett handfast test av alla lyktstolpar i Bårslöv och Påarp. Genom att dra i varenda stolpe får vi information om hur den mår och om den, eller delar i den, behöver bytas. Testerna är en del i förberedelserna för framtidens belysning. Bårslöv och Påarp blir först ut när belysningen i Helsingborg ska bli både smartare och ovanligt upplysande.

Så här gick testerna till

Varje stolpe testades med belastning i fyra riktningar med hjälp av ett testfordon som drar i respektive trycker på stolpen. Utifrån det får vi en utvärdering av materialets tillstånd även i svetsfogar, infästningar mot mark, fundament och marken runtomkring.

Stolparna kategoriseras i en skala från 1 till 5, där kategori 1 är utan anmärkning och kategori 5 betyder att stolpen behöver bytas omgående. Den här inventeringen innebär att vi får ett hundraprocentigt underlag för vilka belysningsstolpar vi behöver byta inom 10 år.

Förberedelser för framtidens belysning i Bårslöv och Påarp

Till hösten 2022 räknar vi med att kunna börja den första etappen av det som ska bli framtidens belysning i Helsingborg. I Bårslöv och Påarp planerar vi att byta ut belysningen i alla ungefär 1 360 armaturer och gissningsvis 10-15 procent av alla lyktstolpar.

Därför börjar vi i Bårslöv och Påarp

Bårslöv och Påarp är som två kompletta minisamhällen. Här finns skola, affärer, parker, mindre gator, större vägar, gång- och cykelvägar med mera. Det vill säga nästan allt som finns i övriga Helsingborg fast i mindre skala. Genom att börja här kan vi testa och utvärdera vad som fungerar bra och lära oss mer när vi sedan fortsätter med andra delar av Helsingborg.

Framtidens belysning – ovanligt upplysande

I Helsingborg finns idag ungefär 30 000 lyktstolpar. Lamporna i dem drar mycket energi och tekniken är omodern. De kommande tio åren byter vi ut stora delar av stadens belysningsanläggning mot en mer energisnål och mycket smartare. Vi ser också över var vi eventuellt behöver komplettera med mer belysning utifrån de synpunkter vi får in, till exempel i samband med de trygghetsdialoger Helsingborgs stad gör löpande.

Men inte nog med att varje stolpe och armatur kommer att kunna tala om för oss hur den mår. Vi ser belysningsanläggningen som ryggraden i en digital infrastruktur. Stolparna har ström, finns överallt i kommunen – i staden och på landsbygden – och är tillräckligt höga för att ge utmärkt radiotäckning.

Utöver belysning kan stolparna och armaturerna kommunicera med sensorer i närheten som kan samla in allt från trafik och luftkvalitet till trängsel och buller. De kan tala om för oss när gräsmattor behöver vattnas eller när papperskorgar behöver tömmas, upptäcka trafikstockningar och spåra lediga parkeringsplatser. Det tjänar alla på och vi får en tryggare och mer omtänksam stad som är enklare att leva i.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?