Därför har vi dragit i alla lyktstolpar i Bårslöv och Påarp

Vi testar varje lyktstolpe genom att dra i dem.

Hösten 2021 genomförde vi ett handfast test av alla lyktstolpar i Bårslöv och Påarp. Genom att dra i varenda stolpe får vi information om hur den mår och om den, eller delar i den, behöver bytas. Testerna är en del i förberedelserna för framtidens belysning. Bårslöv och Påarp blir först ut när belysningen i Helsingborg ska bli både smartare och ovanligt upplysande.

Så här gick testerna till

Varje stolpe testades med belastning i fyra riktningar med hjälp av ett testfordon som drar i respektive trycker på stolpen. Utifrån det får vi en utvärdering av materialets tillstånd även i svetsfogar, infästningar mot mark, fundament och marken runtomkring.

Stolparna kategoriseras i en skala från 1 till 5, där kategori 1 är utan anmärkning och kategori 5 betyder att stolpen behöver bytas omgående. Den här inventeringen innebär att vi får ett hundraprocentigt underlag för vilka belysningsstolpar vi behöver byta inom 10 år.

Förberedelser för framtidens belysning i Bårslöv och Påarp

Till hösten 2022 räknar vi med att kunna börja den första etappen av det som ska bli framtidens belysning i Helsingborg. I Bårslöv och Påarp planerar vi att byta ut belysningen i alla ungefär 1 360 armaturer och gissningsvis 10-15 procent av alla lyktstolpar.

Därför börjar vi i Bårslöv och Påarp

Bårslöv och Påarp är som två kompletta minisamhällen. Här finns skola, affärer, parker, mindre gator, större vägar, gång- och cykelvägar med mera. Det vill säga nästan allt som finns i övriga Helsingborg fast i mindre skala. Genom att börja här kan vi testa och utvärdera vad som fungerar bra och lära oss mer när vi sedan fortsätter med andra delar av Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?