Dragtester på lyktstolpar i Mörarp

Dragtest på lyktstolpe

Från mitten av mars börjar vi att genomföra dragtester på lyktstolparna i Mörarp. Vi dragtestar belysningsstolparna för att samla in information om stolparnas status. Vi undersöker om det finns stolpar som behöver bytas ut inom ett år, om 1-7 år eller om de kommer att hålla i över 7 år till. Testerna utförs med hjälp av ett speciellt fordon som drar i varje enskild belysningsstolpe. Att dragtesta alla lyktstolpar i Mörarp är ett arbete som vi räknar med att pågå cirka en månad.

Arbetet med att se över lyktstolparna i Mörarp är en förberedande del i vårt projekt framtidens belysning, som du kan läsa mer om här. Kortfattat och förenklat går projektet ut på att byta ut gamla ljuskällor mot LED-belysning och installera smart teknik i armaturerna. Arbetet med att byta ut belysningen i Mörarp, och eventuellt byta till nya lyktstolpar där det behövs, sker under våren 2024.

Så här går dragtesterna till

Varje lyktstolpe testas med belastning i fyra olika riktningar med hjälp av ett testfordon som drar i stolparna. Utifrån det får vi en utvärdering av materialets tillstånd, svetsfogar, infästningar mot mark, fundament och marken runtomkring. Stolparna kategoriseras sedan i en skala från 1 till 5, där kategori 1 är utan anmärkning och kategori 3-5 betyder att stolpen behöver bytas ut. Den här inventeringen innebär att vi får ett väldigt bra underlag över vilka belysningsstolpar som vi behöver byta ut nu eller om 10 år.

Detta gör vi

  • Vi undersöker samtliga stålstolpar i Mörarp med ett specialfordon som ser ut som en minigrävare.
  • Dragtesterna på lyktstolparna i Mörarp startar i mitten av mars och beräknas pågå cirka en månad.
  • Under våren 2024 planerar vi att byta till LED-belysning i lyktstolparna och ersätta stolpar efter behovet som dragtesterna kartlägger.

Så påverkas du

  • När vi utför dragtesterna kan det tillfälligt bli begränsad framkomlighet vid arbetsområdet.
  • På vissa ställen kan det vara trångt och lite svårt för oss att komma fram. Har du till exempel en häck, eller annan växtlighet, som vuxit ut över en gång- och cykelbana uppskattar vi att du som fastighetsägare klipper in den så att vi alla kommer fram.

Karta

Totalt utför vi cirka 400 stycken dragtester i Mörarp, vilket är alla stålstolpar.

Lyktstolpar i Mörarp, karta

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.