Ny smart gatubelysning i Påarp och Bårslöv

Belysningsstolpar i Påarp

Bårslöv och Påarp är först ut när belysningen i Helsingborg ska bli smartare och ovanligt upplysande. Sedan början av september 2022 byter vi ut alla armaturer i belysningsstolparna i de båda samhällena. Förutom att vi sparar både energi och pengar med nya LED-ljuskällor är armaturerna förberedda för ett nytt och effektivt styrsystem som kan samla in data som ger oss en smartare stad.

Det här gör vi

  • Vi byter ut alla armaturer i alla lyktstolpar i Bårslöv och Påarp. Det rör sig om ungefär 1 360 stycken.
  • Vi utrustar armaturerna med LED-belysning som förbrukar mindre energi än de gamla lamporna. Den nya belysningen har även cirka 25 gånger längre livslängd, vilket gör att kostnaderna för drift och underhåll också blir lägre än tidigare.
  • Vi riktar och koncentrerar ljuset bättre mot gatorna. Med de nya LED-ljuskällorna ”slösar” vi inte med energi genom att ljuset sprids till ytor som inte behöver belysas. Vi undviker då det som kallas ”ljusförorening”, det vill säga störande och ibland även bländande ljus som kan störa växt- och djurliv.
  • Ljuset blir vitare än tidigare och det kan upplevas som ljusare, men det är ungefär samma belysningsnivåer som tidigare. Upplever du ljuset som ljusare beror det förmodligen på att färgåtergivningen blir väsentligt bättre.
  • Vi byter ut en del lyktstolpar som är i dåligt skick efter de dragtester som vi gjorde på alla stolpar i Bårslöv och Påarp hösten 2021.
  • Vi kompletterar med ny belysning på några platser.

Så påverkas du

  • Vi räknar med att du som rör dig i området inte ska påverkas i någon större utsträckning av arbetet. Det kan dock hända att en gata eller ett mindre område emellanåt är helt släckt nattetid.
  • Arbetet startade i september 2022 och går allt som planerat är det klart innan årsskiftet 2022/2023.

Därför börjar vi i Påarp och Bårslöv

I Påarp och Bårslöv finns sammanlagt ungefär 1 360 lyktstolpar. Här finns även skolor, affärer, parker, mindre gator, större vägar, gång- och cykelvägar med mera. Det vill säga nästan allt som finns i Helsingborg fast i mindre skala. Det är just därför vi har valt att börja här när vi tar ett första steg mot smartare belysning i Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?