Vi bygger en ny busshållplats i Mariastaden

Mariehällsplatsen, visionsbild

På Mariehällsvägen bygger vi en ny busshållplats och samtidigt som vi förfinar och bygger ut torgytan. Den nya hållplatsen och torget får namnet Mariehällsplatsen och är en del av vårt förberedande arbete inför den nya busslinjen HelsingborgsExpressen 2 som ska gå från Kungshult till Östra Ramlösa från slutet av 2024. Arbetet startar den 23 oktober och går det som planerat blir vi klara med busshållplatsen och torgytan i december 2023.

Vi bygger den nya hållplatsen på Mariehällsvägen för att förbereda för busslinjen HelsingborgsExpressen 2 som ska finnas med i tidtabellen från slutet av december 2024. Vi har sedan tidigare även byggt om och anpassat delar av bland annat Kungshultsvägen, Maria Hage och Maria park.

Trafiken leds om via Kungshultsvägen och Pilhultsvägen

Trafiken förbi korsningen Mariehällsvägen och Flohemsvägen leds tillfälligt om via Kungshultsvägen och Pilhultsvägen. Eftersom många barn och unga går och cyklar till och från skolan via smågatorna i området vill vi att du som kör bil kör via Kungshultsvägen och Pilhultsvägen.

Tack för att du visar hänsyn!

Det här gör vi

  • Vi bygger om och förbereder för den nya busslinjen HelsingborgsExpressen 2.
  • Vi bygger en ny hållplats på Mariehällsvägen vid korsningen Örtagårdsgatan-Flohemsvägen.
  • Vi bygger om, förfinar och bygger ut torgytan.

Så påverkas du

  • Under tiden arbetet pågår är det begränsad framkomlighet kring arbetsområdet.
  • Mariehällsvägen och Flohemsvägen är avstängda för genomfart i båda riktningar fram till början av december 2023.
  • Du kan köra förbi arbetsområdet via Pilshultsvägen och Kungshultsvägen.
  • Gående och cyklande tar sig ungefär som vanligt via gång- och cykelbanorna.
  • Går arbetet som planerat är vi klara i december 2023.
  • I december 2024 är den nya busshållplatsen planerad att börja användas som hållplats för HelsingborgsExpressen 2.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.