Så har vi förbättrat grönområdena i Bårslöv

Under hösten 2017 och våren 2018 har vi förbättrat grönområdena i Bårslöv. Vi har bland annat markerat upp en löparslinga och skapat en naturlekplats och hinderbana för barn med stockar och stenar.

Det här har vi gjort

Våren 2017 träffade vi många av de som bor i Bårslöv och fick in många synpunkter på hur vi kunde utveckla och förbättra grönområdena där. Under hösten 2017 och våren 2018 har vi arbetat med att genomföra flera av idéerna, till exempel:

 • Ett hundhägn
 • Fler parksoffor
 • Planterat fruktträd och buskar
 • Effektbelysning på träd
 • Fler papperskorgar
 • Beteshagar för får
 • Gallrat och beskurit dungarna
 • Nya gångvägar i grönområdena
 • Skapat ängsytor
 • Markerat upp en löparslinga
 • Skapat naturlekplats och hinderbana för barn med stockar och stenar
 • Ökad belysningen vid vissa otrygga platser
 • Fågelholkar för att öka den biologiska mångfalden
 • Anlagt en ny fikaplats intill hundhägnet
 • Planterat nya pilar längs med bussgatan

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?