Så förbättrar vi det gröna i Bårslöv

I våras träffade vi många av dem som bor i Bårslöv för att få in synpunkter om hur vi kan förbättra grönområdena där. Flera av idéerna planerar vi att genomföra under hösten 2017 och våren 2018.

Det här kommer vi att göra

 • Vi anlägger ett hundhägn.
 • Vi sätter ut fler parksoffor.
 • Vi planterar fler fruktträd och blommande buskar.
 • Vi effektbelyser träd.
 • Vi placerar ut fler nya papperskorgar.
 • Vi tar hjälp av får som ska beta i några av de stora dungarna.
 • Vi skapar mysiga grillplatser.
 • Vi gallrar och beskär i de täta dungarna.
 • Vi anlägger nya gångvägar i grönområdena.
 • Vi skapar blommande ängsytor.
 • Vi markerar upp en löparslinga.
 • Vi lägger ut stockar och stenar till en naturhinderbana för barnen.
 • Vi ökar belysningen vid vissa otrygga platser.
 • Vi sätter upp fjärils- och fågelholkar för att öka den biologiska mångfalden.

Om allt går som planerar startar vi arbetet under hösten 2017 och räknar med att vara klara under våren 2018.