Så har vi förbättrat grönområdena som ingår i Söder om Söder

Våren 2017 träffade vi många av dem som bor på Planteringen, Miatorp, Lussebäcken och Högasten, de områden som ingår i Söder om Söder, för att få in synpunkter om hur vi kan förbättra grönområdena där. Flera av idéerna har genomförts under våren och sommaren 2018.

Det här har vi gjort

 • Rustat upp Tallskogsleden med bättre gångvägar och mer belysning.
 • Satt ut fler parksoffor, papperskorgar och några picknickbord.
 • Placerat ut portaler längs med Tallskogsleden för att underlätta orienteringen.
 • Beskurit buskage på otrygga platser.
 • Planterat fler träd, perenner och ängsblommor.
 • Rustat upp arboretumet i Högasten.
 • Skapat en trafiksäker övergång vid Koppargatan.
 • Satt upp informationsskyltar om historien längs med Tallskogsleden.
 • Fixat en volleybollglänta med två nät i skogen söder om Koppargatan.
 • Skapat nya grillplatser.
 • Rustat upp en lekplats och gett den ett tema.
 • Rustat upp Trollgläntan söder om Rössjöholmsgatan.
 • Markerat upp en löparslinga.
 • Vi invigde området lördagen den 1 september.

I planerna ingår också att smalna av Koppargatan som får en ny gång- och cykelväg i väst-östlig riktning. På grund av ledningsarbeten i gatan skjuter vi upp det och hoppas kunna bygga om Koppargatan i början av 2019 istället.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?