Så förbättrar vi grönområdena som ingår i Söder om Söder

Våren 2017 träffade vi många av dem som bor på Planteringen, Miatorp, Lussebäcken och Högasten, de områden som ingår i Söder om Söder, för att få in synpunkter om hur vi kan förbättra grönområdena där. Flera av idéerna har genomförts under våren och sommaren 2018.

Det här har vi gjort

 • Rustat upp Tallskogsleden med bättre gångvägar och mer belysning.
 • Satt ut fler parksoffor, papperskorgar och några picknickbord.
 • Placerat ut portaler längs med Tallskogsleden för att underlätta orienteringen.
 • Beskurit buskage på otrygga platser.
 • Planterat fler träd, perenner och ängsblommor.
 • Rustat upp arboretumet i Högasten.
 • Skapat en trafiksäker övergång vid Koppargatan.
 • Satt upp informationsskyltar om historien längs med Tallskogsleden.
 • Fixat en volleybollglänta med två nät i skogen söder om Koppargatan.
 • Skapat nya grillplatser.
 • Rustat upp en lekplats och gett den ett teman.
 • Rustat upp Trollgläntan söder om Rössjöholmsgatan.
 • Markerat upp en löparslinga.
 • Vi invigde området lördagen den 1 september.

I planerna ingår också att smalna av Koppargatan som får en ny gång- och cykelväg i väst-östlig riktning. På grund av ledningsarbeten i gatan skjuter vi upp det och hoppas kunna bygga om Koppargatan i början av 2019 istället.

Senare i höst planerar vi även sätta upp fler portaler för att göra det lättare att hitta och ge Tallskogsleden en unik identitet. Vi ska även plantera fler växter som vi väntat med på grund av sommarens varma och torra väder.