Så förbättrar vi grönområdena som ingår i Söder om Söder

Våren 2017 träffade vi många av dem som bor på Planteringen, Miatorp, Lussebäcken och Högasten, de områden som ingår i Söder om Söder, för att få in synpunkter om hur vi kan förbättra grönområdena där. Flera av idéerna genomför vi under våren och sommaren 2018.

Det här kommer vi att göra

 • Vi rustar upp Tallskogsleden med bättre gångvägar och mer belysning.
 • Vi sätter ut fler parksoffor, papperskorgar och några picknickbord.
 • Vi placerar ut portaler längs med Tallskogsleden för att underlätta orienteringen.
 • Vi beskär buskage på otrygga platser.
 • Vi planterar fler träd, perenner och ängsblommor.
 • Vi rustar upp arboretumet i Högasten.
 • Vi skapar en trafiksäker övergång vid Koppargatan.
 • Vi sätter upp informationsskyltar om historien längs med Tallskogsleden.
 • Vi har fixat en volleybollglänta med två nät i skogen söder om Koppargatan.
 • Vi skapar nya grillplatser.
 • Vi rustar upp flera lekplatser och ger dem spännande teman.
 • Vi markerar upp en löparslinga.

Vi genomför åtgärderna under våren och sommaren 2018 och räknar med att vara klara i juli.

I planerna ingår också att smalna av Koppargatan som får en ny gång- och cykelväg i väst-östlig riktning. På grund av ledningsarbeten i gatan skjuter vi upp det och hoppas kunna bygga om Koppargatan i början av 2019 istället.