Vi bygger ett stationstorg söder om Helsingborg C

I slutet av maj började Helsingborgs stad, och strax därefter Trafikverket, att bygga ett nytt stationsläge vid den södra entrén till Helsingborg C. Området där tågspåren går ovan mark användes tidigare bara för att parkera tåg. Nu bygger vi om så att tågplattformarna kan användas för att möta framtidens behov av persontrafik genom utökad tågkapacitet åt söder. I samband med det utvecklar vi området runt omkring den nya tågperrongen till ett nytt stationstorg med en tydlig koppling till Helsingborg C. Går det som planerat blir vi klara till årsskiftet 2023-2024.

När vi bygger det nya stationsläget är trafikmiljön runt platsen en central del av arbetet. Vi ska bland annat bygga ett nytt gångstråk som kopplar ihop de nya tågperrongerna med Järnvägsgatan och Helsingborg C. Vid Långfärdsterminalen bygger vi ytterligare en gång- och cykelpassage till de nya perrongerna. Cirkulationsplatsen blir kvar och när platsen är ombyggd och klar får bilister och fotgängare samspela eftersom det blir ett nytt gångstråk diagonalt genom rondellen.

Utöver att bygga en trafiksäker plats vill så klart även skapa en trygg och trevlig stadsmiljö. Framför de nya perrongerna skapar vi en entré och en torgyta med bland annat sittplatser, växter och informationstavlor. Vid Järnvägsgatan bygger vi upphöjda planteringsbäddar i stil med de på Kungstorget, som även fungerar som sittplatser. Här bygger vi även en cykelparkeringsplats med plats för cirka 70 stycken cyklar. Grönskan är ett viktigt inslag som vi bland annat tillför genom att anlägga gräsytor och plantera perenna växter och träd.

Det nya stationsområdet ska även få ny och bättre belysning. Vi passar samtidigt på att bygga in möjligheter till kamerabevakning i belysningsstolparna. I projektet ingår det också att täta taket över de tågtunnlar som går under platsen eftersom den befintliga tätningen har uppnått sin tekniska livslängd.

Arbetet utförs i etapper och trafikflödet kommer att påverkas under hela ombyggnaden. Inför att vi börjar bygga om på platsen flyttar vi till exempel växter och bänkar och hårdgör ytorna för att möjliggöra för trafikomledning. Det kommer att gå att åka buss, köra, cykla och gå under hela projektet men trafiken leds om på lite olika sätt under arbetets gång. Följ aktuell skyltning på plats och var gärna lite extra uppmärksam och räkna med lite längre körtid.

För att vi ska kunna arbeta med platsen och samtidigt hålla den öppen för trafik anordnade vi en tillfällig rondell på Järnvägsgatan vid korsningen mot Trädgårdsgatan. Trafikljusen vid korsningen stängdes då tillfälligt av under de perioder i projektet som korsningen på Järnvägsgatan tillfälligt var en cirkulationsplats.

Vi startade arbetet imaj 2023 och planerar att bli klara kring årsskiftet 2023-2024. Den nya platsen har fått namnet Gamla stationsplatsen. Namnet är en blinkning till platsens historia där Helsingborgs Centralstation låg från 1865 till 1987.

Det här gör vi

 • Vi skapar en ny stationsmiljö vid den nya tågperrongen söder om Helsingborg C.
 • Vi skapar en säkrare trafikmiljö.
 • Vi bygger bättre och tydligare gång- och cykelstråk.
 • Bygger en ny cykelparkering.
 • Förbättrar belysningen.
 • För in mer grönska i stadsrummet genom bland annat träd, perenna planteringar och gräsytor.
 • Bygger om rondellen.
 • Skapar nya mötesplatser.
 • Öresundskraft elbilspool flyttas till parkeringsplatsen Glasbruket.
 • Går det som planerat blir vi klara vid årsskiftet 2023-2024.

Det här gör Trafikverket

 • Bygger en ny plattform för tåg att kunna utöka tågkapaciteten åt söder. Detta arbete beräknades att pågå mellan juni 2023 till mitten av december 2023.
 • Den nya plattformen blir 260 meter lång och utrustas med perrongtak, väntutrymme, bänkar och kameraövervakning.
 • Förbereder Helsingborg C för framtida trafikökning.
 • Bygger en trappa från den nya perrongen till bron över Malmöleden mellan Tingsrätten och Campus.

Så påverkas trafiken

 • Du som går eller cyklar kan passera under arbetets gång men med begränsad framkomlighet.
 • Det går att köra förbi och genom arbetsområdet under tiden arbetet pågår men trafiken leds om på olika sätt under olika delar av ombyggnaden.
 • Kör gärna annan väg om du har möjlighet.
 • Räkna med lite längre körtid och var gärna extra uppmärksam på trafiken och att trafiken leds om på olika sätt kring arbetsområdet.
 • Den lokala och regionala busstrafiken kommer att fungera ungefär som vanligt. Men långfärdsbussar och ersättningsbussar kommer i perioder att utgå från till exempel  Hamntorget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.