Närlunda: Vi bygger en ny förskola

Vi bygger en ny förskola på Närlundavägen 16, Villa Canzonetta förskola, för att ge plats för fler förskolebarn. Förskolan byggs i två plan med rum för omkring 115 barn och beräknas stå redo för barnen våren 2023.

Arkitektbild av Villa Canzonetta förskola. Bild av Chroma Arkitekter
Villa Canzonetta förskola på Närlundavägen, markvy. Bild: Chroma Arkitekter

Gång- och cykelstråk förbinder förskolan med närliggande stadsdelar och gör det enkelt för föräldrar och barn att ta sig hit från både Söder och Högaborg.

Orienteringskarta med förskolans läge i svart markering, skala 1:8000
Orienteringskarta med förskolans läge i svart markering, skala 1:8000

Återbruk och klimatsmart byggande

Förskolan byggs upp av bland annat återbrukat tegel från miljonprogramsområden och byggmaterial från restpartier, rivningsobjekt eller produkter som av någon anledning skulle slängts, bland annat med hjälp av Helsingborgshem. Exempel på material som vi återvinner är allt från belysning och cykelställ till handfat och inredning.

Förskolans utemiljö anlägger vi med hjälp av naturens eget byggmaterial. Vi använder stenar, stockar och växtlighet för att minimera mängden nyproducerande lekredskap.

Naturgård för barnens lek och lärande

Planritning med förskola och utemiljö, skala 1:500.
Planritning med förskola och utemiljö, skala 1:500.

Förskolans gård formar vi som en naturgård för barnen att utforska och vara i dialog med naturen. Vi tar vara på platsens olika miljöer och bevarar till exempel de tidigare landeriets historiebärande träd. Träden speglar också områdets natur med inspiration från Jordbodalen.

Olika rum för olika uttryckssätt

Förskolan blir en Reggio Emilia-inspirerad förskola med rum för olika uttryckssätt och material, där barnen kan utforska, leka och lära tillsammans.

Förskolans namn, Villa Canzonetta, hänger ihop med platsens historia. Här låg tidigare Närlunda landeri med byggnaderna Villa Canzonetta och Närlunda gård.

Det poetiskt klingande Canzonetta är också ett musikaliskt begrepp på italienska och kan översättas till liten sång eller visa. Namnet är i samklang med förskolans pedagogiska filosofi Reggio Emilia. Att främja mångfalden av uttryckssätt och språk är en av de bärande idéerna.

Vill du veta mer?

Följ ärendet i Helsingborgs stads diarier. Sök på fastighetsbeteckningen Närlunda Västra 33 och välj Ärende som informationstyp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.