Aktivitetskalendern

Här i kalendern hittar du massor av roligt för dig som är ung i Helsingborg – både under lov och terminer. Du som är frisk är välkommen att delta. Vi fyller på med nya aktiviteter löpande.

Uppsökande verksamhet och digitala aktiviteter

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och erbjuder aktiviteter anpassade utifrån rådande läge. Våra fritidsgårdar och mötesplatser kommer tillsvidare inte att erbjuda aktiviteter i anläggningarna. Vi kommer i stället att öka vår närvaro i närområdet och arbeta med uppsökande verksamhet och aktiviteter på digitala plattformar.

Följ instagramkontot @joinaoss och respektive mötesplats på sociala medier för mer information. Du hittar länk till respektive anläggning här.

Lov i Helsingborg

Du hittar sportlovets aktiviteter i kalendern från och med måndag 8 februari.
Inför varje lov är kalendern fylld med extra mycket roligt att hitta på! Ideella föreningar, organisationer och kommunala verksamheter presenterar tillsammans ett lovprogram för barn och unga i Helsingborg. Vi fyller på med aktiviteter löpande. Arrangerar du en aktivitet? Här kan du registrera lovaktiviteter till kalendern.

Vissa aktiviteter kan vara inställda för att minska smittspridning av covid-19

På grund av de nya restriktionerna är Fritid Helsingborgs inomhusverksamhet stängd från lördag 19 december till och med 24 januari. Detta innebär bland annat att aktivitetshuset Jutan och Tryckeriet är stängda. Detta för att minska smittspridningen av covid-19. Våra fritidsledare fortsätter att möta upp ungdomar i bostadsområden för att erbjuda digitala aktiviteter, mötesplatser och workshops.

Få tips på aktiviteter i sociala medier

@joinaoss