Pixlapiren – tack för den här tiden

Pixlapiren var ett tillfälligt projekt under åren 2016–2023, där staden lånade ut området till helsingborgarna. Ett allemansland där kreativitet fått blomstra, idéer testas, företag startas och människor mötas. Där var plats för skejtare och graffare, smakupplevelser, gröna fingrar, konserter, tivolin och inte minst skönt strandhäng på Banana Bay. Och mycket mer. Men nu håller alltså projektet, som även innefattar Banana Bay, på att avvecklas.

Pixlapiren låg på Oslopiren, väster om Helsingborg C. Härifrån gick Oslofärjan under många år, men sedan färjan slutade att gå låg platsen i dvala – fram till 2016. Då föddes det tillfälliga projektet Pixlapiren, där syftet var att engagera invånarna och låta dem aktivera platsen. Området delades in i rutor, så kallade pixlar, där den som ville fick förverkliga sin idé. Under åren har piren varit plats för odlingar, skatebanor, graffittiplank, smakupplevelser, konserter, tivolin och inte minst strandhäng på Banana Bay. Även evenemang som ”Vi som älskar 90-talet” och Mareld har arrangerats där.

Nu förbereder vi området för den fortsatta utvecklingen av stadsdelen Oceanhamnen, som ska rymma både verksamheter och bostäder. Arbetet med nya detaljplaner pågår. Intentionen är att helsingborgarna ska få ett nytt badhus på platsen, Oceanbadet. Det vinnande gestaltningsförslaget, Niveau+, i arkitekttävlingen för Oceanbadet kommer också att bearbetas vidare. Förslaget togs fram av ett svensk-norskt team bestående av svenska Yellon, norska Lund+Slaatto Arkitekter samt Bjørbekk och Lindheim landskapsarkitekter. Oceanbadet är tänkt att öppna kring årsskiftet 2027–2028, medan bostäderna kommer att stå klara efter 2030.

Vi återbrukar så mycket vi kan. Odlingsprojektets växter och redskap delas ut till odlingsföreningar och möbler flyttas till skolor. Fritid Helsingborg tar hand om volleybollnäten och flyttar skatebanan till skateboardhallen vid Jutan. Ljusslingorna kommer vi att kunna mysa under vid Matpark Gröningen och graffittiplanken flyttas till andra graffittiytor.

Tack till alla er som gett Pixlapiren liv och färg dessa år!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.