Kombimodellen – en unik möjlighet att studera till lärare och samtidigt få lön

Kombimodellen är en arbetsintegrerad lärarutbildning som ger dig den unika möjligheten att studera till lärare samtidigt som du fördjupar och tillämpar dina kunskaper genom att arbeta som lärare i en av Helsingborgs stads skolor. 

Konceptet är framtaget av Högskolan Kristianstad tillsammans med kommuner i regionen. Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad strävar efter att ta emot upp till tre studenter under höstterminen 2019.

Det här erbjuder vi dig

  • Möjlighet att finansiera dina lärarstudier.
  • Månadslön under hela året, även under lov och ledigheter.
  • Du blir bland de första i södra Sverige som tar lärarexamen med den unika kompetens som denna kombination ger.
  • Stöd i form av en mentor.
  • Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation.
  • Du kan förankra dina studier med verksamheten på skolan, samtidigt som du tar med dig erfarenheter från ditt arbete som lärare till studierna vid högskolan.
  • Du kan ansöka om studiestöd från CSN.

Så går det till

Du kombinerar en anställning som lärare i en av Helsingborgs stads skolor med lärarstudier på Högskolan Kristianstad. Omfattningen på ditt arbete är 50 procent och fördelat på tre dagar i veckan. Två dagar i veckan studerar du på högskolan. Studietakten är 75 procent och utbildningen pågår under fem år.

Du får månadslön och du kan även ansöka om studiestöd från CSN.

Anställningen i Helsingborg stad gäller under studietiden. Du får ett nytt anställningsavtal varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid högskolan.

Det här ingår i utbildningen

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. Studietakten är på 75 procent och är förlagd till 10 terminer. Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation.

Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 och i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskap och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Ansök senast 15 april

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du söka och uppfylla kraven både för anställning i Helsingborgs stad och för studier på Högskolan Kristianstad. Antagningen och rekryteringen sker under våren 2019.

  1. Ansök till utbildningen på antagning.se mellan 15 mars och 15 april
  2. Ansök också till Helsingborgs stad via annons mellan 15 mars och 15 april. Bifoga bekräftelsen på din ansökan från antagning.se.