Teach for Sweden – byt bransch och bli lärare

Teach for Sweden (TFS) är ett tvåårigt ledarskapsprogram för dig med ämnesbehörighet som vill byta bransch och börja arbeta som lärare. Under utbildningen får du en avlönad heltidsanställning där du arbetar som högstadielärare under 80 procent av tiden och resterande 20 procent ägnas åt din kompletterande pedagogiska utbildning för att bli behörig lärare.

Inför varje hösttermin strävar skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg efter att ta emot upp till tre programdeltagare.

Det här erbjuder vi dig

 • En heltidsanställning på en av våra högstadieskolor med ett meritvärde under det svenska genomsnittet.
 • Månadslön under hela året, även under lov och ledigheter.
 • 80 procent av arbetstiden sker som lärare, 20 procent ägnas åt en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 90 hp via Luleå tekniska universitet under tre terminer.
  Termin fyra arbetar du 100 % som behörig lärare med tre heldagars kompetensutveckling i TFS:s regi.
 • Stöd i form av löpande personlig ledarutveckling samt mentorskapsutbyte.
 • Du kan förankra dina studier med verksamheten på skolan, samtidigt som du tar med dig erfarenheter från ditt arbete som lärare till studierna vid universitetet.
 • Ledarskapsprogrammet inleds med ett gemensamt sommarinstitut under tio dagar där du för första gången får möjlighet att lära känna nätverket av deltagare från hela Sverige.
 • Efter ett och ett halvt år kan du ansöka om lärarlegitimation eftersom du tillgodoräknar dig dina tidigare studier med minst 90 hp i ett av åtta utvalda huvudämnen.

Så här går det till

Du blir heltidsanställd och kombinerar ditt arbete som lärare i en av Helsingborgs stads högstadieskolor med kompletterande pedagogiska studier vid Luleå tekniska universitet under de tre första terminerna. Under termin fyra arbetar du på heltid som behörig lärare, Teach for Sweden bjuder även in till tre dagars kompetensutveckling under den avslutande terminen.

Ledarskapsprogrammet anordnas av Teach for Sweden som är en ideell och icke vinstdrivande stiftelse. TFS finns till för att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ha rätt till en likvärdig skola.

Ansök senast 28 februari

På teachforsweden.se finns mer information om ledarskapsprogrammet. Sista ansökningsdag är den 28 februari inför varje ny programstart.

För att uppfylla behörighetskraven behöver du ha minst 90 hp inom ett av nedan huvudämnen:

 • Matematik
 • Teknik
 • Fysik
 • Biologi
 • Kemi
 • Svenska
 • Engelska
 • Spanska

Dina tidigare studier ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp (exempelvis en c-uppsats).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?