Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning – en unik möjlighet att studera till lärare och samtidigt få lön

Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning (APILU) ger dig den unika möjligheten att studera till lärare samtidigt som du fördjupar och tillämpar dina kunskaper genom att arbeta som lärare i en av Helsingborgs stads skolor.

Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad strävar efter att ta emot upp till nio studenter under höstterminen 2021.

Det här erbjuder vi dig

 • Möjlighet att finansiera dina lärarstudier.
 • Månadslön under hela året, även under lov och ledigheter.
 • Du blir bland de första i södra Sverige som tar lärarexamen med den unika kompetens som denna kombination ger.
 • Stöd i form av en mentor.
 • Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation.
 • Du kan förankra dina studier med verksamheten på skolan, samtidigt som du tar med dig erfarenheter från ditt arbete som lärare till studierna vid högskolan.
 • Du kan ansöka om studiestöd från CSN.

Så går det till

Du kombinerar en anställning som lärare i en av Helsingborgs stads skolor med lärarstudier på Högskolan Kristianstad eller Malmö Universitet under fem års tid.

Om du läser inriktningen mot årskurs 4–6 har du en studietakt på 75 procent vid Högskolan Kristianstad och arbetar 50 procent fördelat på tre dagar i veckan. Ämneslärarutbildningen för årskurs 7–9 bedrivs också vid Högskolan Kristianstad och innefattar heltidsstudier under första året och därefter 50 procent arbete och en studietakt på 75 procent.

Inriktningen mot förskoleklass (F) och årskurs 1–3 har ett upplägg med heltidsstudier under första året och därefter studier på 50 procent och arbete på 50 procent under resterande år. Utbildningen är förlagd vid Malmö universitet.

Du får månadslön och du kan även ansöka om studiestöd från CSN.

Anställningen i Helsingborg stad gäller under studietiden. Du får ett nytt anställningsavtal varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid högskolan.

Det här ingår i utbildningen

Utbildningarna F-3 och 4-6 leder till en grundlärarexamen och 7-9 ger en ämneslärarexamen. Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation.

Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i något av dessa alternativ

 • förskoleklass (F) och grundskolans årskurs 1–3.
 • grundskolans årskurs 4–6 och i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik.
 • grundskolans årskurs 7–9 och i ämnena matematik, fysik och kemi.

Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskap och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Ansök senast 15 mars och 15 april

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du bli antagen till utbildningen på Högskolan Kristianstad respektive Malmö universitet. För inriktning mot årskurs 4–6 och 7–9 måste du också söka och uppfylla kraven för anställning i Helsingborgs stad. För årskurs F–3 på Malmö universitet är kravet endast att bli antagen till utbildningen.

Antagningen och rekryteringen sker under våren 2021.

 • Ansök till utbildningen på antagning.se mellan 15 februari och 15 mars för årskurs 4-6 och 7-9.
 • För årskurs F-3 ska du ansöka mellan 15 mars och 15 april.
 • För inriktning mot årskurs 4–6 samt 7–9 ska du också ansöka till Helsingborgs stad via annons på sidan Lediga jobb mellan 15 februari och 15 mars.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?