Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning – en unik möjlighet att studera till lärare och samtidigt få lön

Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning (APILU) ger dig den unika möjligheten att studera till lärare samtidigt som du fördjupar och tillämpar dina kunskaper genom att arbeta som lärare i en av Helsingborgs stads skolor.

Det här erbjuder vi dig

  • Möjlighet att finansiera dina lärarstudier.
  • Månadslön under hela året, även under lov och ledigheter.
  • Du blir bland de första i södra Sverige som tar lärarexamen med den unika kompetens som denna kombination ger.
  • Stöd i form av en mentor.
  • Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation.
  • Du kan förankra dina studier med verksamheten på skolan, samtidigt som du tar med dig erfarenheter från ditt arbete som lärare till studierna vid högskolan.
  • Du kan ansöka om studiestöd från CSN.

Så går det till

Du kombinerar en anställning som lärare i en av Helsingborgs stads skolor med lärarstudier på Högskolan Kristianstad eller Malmö Universitet under fem års tid.

Om du läser inriktningen mot årskurs 4–6 har du en studietakt på 75 procent vid Högskolan Kristianstad och arbetar 50 procent fördelat på tre dagar i veckan. Ämneslärarutbildningen för årskurs 7–9 bedrivs också vid Högskolan Kristianstad och innefattar heltidsstudier under första året och därefter 50 procent arbete och en studietakt på 75 procent.

Inriktningen mot förskoleklass (F) och årskurs 1–3 har ett upplägg med heltidsstudier under första året och därefter studier på 50 procent och arbete på 50 procent under resterande år. Utbildningen är förlagd vid Malmö universitet.

Du får månadslön och du kan även ansöka om studiestöd från CSN.

Anställningen i Helsingborg stad gäller under studietiden. Du får ett nytt anställningsavtal varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid högskolan.

Det här ingår i utbildningen

Utbildningarna F-3 och 4-6 leder till en grundlärarexamen och 7-9 ger en ämneslärarexamen. Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation.

Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i något av dessa alternativ

  • förskoleklass (F) och grundskolans årskurs 1–3.
  • grundskolans årskurs 4–6 och i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik.
  • grundskolans årskurs 7–9 och i ämnena matematik, fysik och kemi.

Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskap och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Ansök senast 15 februari och 15 mars

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du bli antagen till utbildningen på Högskolan Kristianstad respektive Malmö universitet. För inriktning mot årskurs 4–6 och 7–9 måste du också söka och uppfylla kraven för anställning i Helsingborgs stad. För årskurs F–3 på Malmö universitet är kravet endast att bli antagen till utbildningen.

Antagningen och rekryteringen sker under våren 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.