Anpassad grundskola

Undervisningen i anpassad grundskola ska ge eleverna en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Grundsärskola finns i

klasserna 1-9.

På grundsärskola finns

ingen förskola.

Grundsärskolan delas upp

i två inriktningar.

Inriktningen som heter ämnen

liknar grundskolan.

Eleverna läser samma ämnen som

i grundskolan.

Grundsärskolans mål är mer

anpassade till varje enskild elev

än på grundskolan.

Den andra inriktningen heter ämnesområden.

På grundsärskolan får eleverna
jobba inom fem olika områden

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning.

Det går att blanda

de två inriktningarna.

Lokaler

Grundsärskola brukar hållas

i samma byggnader som grundskola.

Ibland blandas klasserna.

Då kan klasserna ha elever från

både grundskola och grundsärskola.

Det kan också vara uppdelat.

Då läser grundskolan för sig

och grundsärskolan för sig.

Grundsärskola i Helsingborg

Det finns olika skolor i Helsingborg

som erbjuder grundsärskola.

Dessa skolor erbjuder grundsärskola
i årskurs 1-9

Påarps skola

Påarps skolas webbplats.

Västra Berga skola

Västra Berga skolas webbplats.

Elinebergsskolan

Elinebergsskolans webbplats.

Skolor som har både grundsärskola
och gymnasiesärskola

Det finns också skolor som

erbjuder både grundsärskola

och gymnasiesärskola:

Rönnbäcksskolan

Här kan eleverna läsa

inriktningen ämnesområden.

Både skolan och skolgården

är anpassade till elever

som behöver extra hjälp eller stöd.

Här finns möjlighet till

att läsa gymnasiesärskolans

egna program.

På Rönnbäcksskolan går det

ungefär 20 elever.

Rönnbäcksskolans webbplats.

Borgmästarskolan

Här kan eleverna läsa

inriktningen ämnesområden.

Skolan är anpassad till de elever

som behöver en organiserad vardag

och en tydlig plan för undervisning.

Skolan är inriktad mot

autismspektrumtillstånd.

Borgmästarskolan erbjuder eleverna

gymnasiesärskolans egna program.

På skolan går det

ungefär 20 elever.

Borgmästarskolans webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.