Får jag den förskola jag vill ha?

Du blir erbjuden plats i första hand med hänsyn till dina önskemål och i andra hand så nära barnets eget hem som möjligt. Det går inte alltid att tillgodose alla förstahandsval, beroende på hur många sökande det är, och beroende på hur kösituationen ser ut på respektive förskola.