Får man behålla sin förskoleplats om man flyttar till en annan kommun?

Ja, du får behålla din plats. Kontakta den kommun du flyttar till för mer information.