Vad händer med förskoleplatsen om jag blir arbetslös eller blir föräldraledig igen?

Barnet behåller förskoleplatsen och har rätt till 15 timmar/vecka. Du har rätt att utöka den tiden tillfälligt om du till exempel behöver mer tid för att gå på arbetsintervjuer. Hur tiderna förläggs under veckan kan se olika ut från förskola till förskola.

Läs mer om barnets tider på sidan om Placeringsregler.