Varför heter det förskola och inte dagis?

Sedan 1998 har förskolan en egen läroplan där man kan läsa om verksamhetens uppdrag och den värdegrund som verksamheten vilar på. Förskolan är, och ska vara, en spegel av samhället i övrigt. Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor.

I och med att förskolan har en läroplan är det alltså en egen skolform med en pedagogisk verksamhet. Dagis är en förkortning för daghem som man alltså hade innan förskolan blev en skolform.