Om ni flyttar till en annan kommun

Om du och din familj flyttar från Helsingborg till en annan kommun i Sverige krävs en särskild överenskommelse med den nya kommunen om du vill att barnet ska behålla sin plats på förskolan i Helsingborg.

Ta kontakt med din nya hemkommun för mer information.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?