Utökad tid i förskola

Även om du är arbetssökande eller föräldraledig kan ditt barn ha behov av mer än 15 timmar i veckan på förskolan.

Du kan ansöka om utökad tid i förskola om

  • barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, till exempel om barnet har fysiska, psykiska eller andra skäl eller
  • barnet har ett eget behov av utökad tid i förskola på grund av familjens situation i övrigt.

(Kapitel 8, §5 och §7 i skollagen).

Ansök om utökad tid i förskola direkt i vår e-tjänst (enbart för barn i fristående förskola). (logga in med e-legitimation).
Ansök om utökad tid i förskola via blankett (enbart för barn i kommunal förskola), (352 kB,pdf)

Om ditt barn går på en kommunal förskola (förskolorna i Helsingborgs stads skolor, där Helsingborgs stad är huvudman) är det rektorn som beslutar om utökad tid. Om ditt barn går på en fristående förskola är det Elevhälsan i Helsingborgs stad som beslutar om utökad tid.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?