Introduktionsprogram

Här hittar du information om introduktionsprogram i Helsingborg samt en lista på de skolor som erbjuder introduktionsprogram.

Introduktionsprogrammen är i första hand till för dig som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Du får en utbildning som är anpassad efter dina behov.

Om du inte är behörig till gymnasieskolans nationella program är din hemkommun skyldig att erbjuda dig ett introduktionsprogram.

Det finns olika regler för introduktionsprogrammen som ibland kan vara svåra att tolka. Prata därför med din studie- och yrkesvägledare om du ska söka ett introduktionsprogram.

Det finns fyra olika introduktionsprogram

Introduktionsprogram på de olika gymnasieskolorna

På de enskilda skolornas webbplatser finns mer information om introduktionsprogrammen och deras upplägg.

Kommunala skolor

Fristående skolor

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?